Texty písní September Dancing shoes Until I Die

Until I Die

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

So every single day begins and ends the same.
I see them pushing to get on board a crowded train.
Out of the pouring rain, to face another pain..
Why you so afraid of the other side?
It's just a big parade, it's people on display.
If one should stumble, imagine what the rest would say.
They're making harmless sounds.
Their heads go round and round.
Why do you stay away from the other side?

Now you have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.
You have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.

Until The Day I Die

You'll see me in the clouds, laughing a bit too loud.
You'll see me crying 'cause I'm too crazy to be proud.
Today I'll celebrate, tomorrow is too late.
I'll be out there pushing the borderline.
Postponing is a crime, who knows if I have time.
When this is over I hope I never walked the line.
So call me immature, at least I know I'm sure.
I'll be crossing over the borderline.

Now you have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.
You have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.

Until The Day I Die
(Have to Believe...)

I hear everybody say that today is the day and
Sooner or later my luck is gotta change.
Well, that day is never near if you're
Living by you're fear.
Stand up and shout "You're Alive"

Until The Day I Die

Now you have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.
You have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.

Now you have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.
You have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.
Takhle každý den začíná a končí stejně
Vidím je, tlačit se aby se dostali na palubu přeplněného vlaku
Pryč z toho lijáku, postavit se jiné bolesti
Proč se tak bojíš druhé strany?
Je to prostě velká přehlídka, lidé na ukázku
Když jeden má klopýtat, představ si, co by řekl zbytek
Dělají neškodné zvuky
Jejich hlavy jdou dokola a dokola
Proč se držíš pryč od druhé strany?

Teď musíš věřit ve mě
Budu žít až do dne, kdy zemřu
Musíš věřit ve mě
Budu žít až do dne, kdy zemřu

Až do dne, kdy zemřu

Uvidíš mě v oblacích, smát se trochu příliš nahlas
Uvidíš mě brečet, protože jsem příliš bláznivá, abych byla pyšná
Dnes budu oslavovat, zítra už je příliš pozdě
Budu venku posouvat hranici
Odkládání je zločin, kdo ví jestli mám čas
Jestli je tohle konec, doufám, že jsem nikdy nešla po čáře
Tak mě oslovuj nedospělá, alespoň vím, že jsem si jistá
Budu překračovat hranice

Teď musíš věřit ve mě
Budu žít až do dne, kdy zemřu
Musíš věřit ve mě
Budu žít až do dne, kdy zemřu

Až do dne, kdy zemřu
(Musíš věřit...)

Slyším každého říkat, že dnes je ten den a
Dříve či později se moje štěstí musí změnit
Takže, ten den není nikdy blízko tebe když
Žiješ se svými obavami
Vstaň a zakřič "Jsi naživu"

Až do dne, kdy zemřu

Teď musíš věřit ve mě
Budu žít až do dne, kdy zemřu
Musíš věřit ve mě
Budu žít až do dne, kdy zemřu

Teď musíš věřit ve mě
Budu žít až do dne, kdy zemřu
Musíš věřit ve mě
Budu žít až do dne, kdy zemřu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy