Texty písní September Love CPR Party In My Head

Party In My Head

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There's a party in my head
Won't let me go to bed
Have to stay up instead
Go to the party in my head
We're divorced before we're wed
I'm reborn before I'm dead
Straight from the mouth of Mr Ed
Invited to the party in my head

Stop that banging on the wall
I won't turn down the noise at all
I'm footloose and fancy free
My head the place to be

There's a party in my head
I can't remember what you said
The sad truth's I'm poorly bred
Raised at the party in my head
There's an orgy like Club Med
Where everybody rocks my bed
Your baby wonders where you fled
Came at the party in my head

Though you may call 999
They will hang up everytime
It's too late they're here with me
Off their heads and on the beat

There's no charge the entry's free
I gave the doorman a kiss, you see
And all the guests mix brilliantly
Cos I am them and they are me
I threw away my high street cred
To have a life instead
Repeat the words that I just said
To go to the party in your head
Mám v hlavě večírek
Nenechá mě jít spát
Místo toho zůstanu vzhůru
Pojď na večírek v mé hlavě
Byli jsme odděleni, dokud jsme nezmokli
Než jsem umřela, znovu jsem se narodila
Přímo z úst pana Eda
Jsem dostala pozvání na párty v mé hlavě

Přestaňte bouchat na zeď
Neztlumím ten hluk ani o trochu
Jsem uvolněná a naprosto svobodná
Má hlava je místo, kde být

Mám v hlavě večírek
Nemůžu si vzpomenout, co jsi mi řekl
Ta smutná pravda, že se chovám uboze
Se ještě potvrdila na mém večírku v hlavě
Jsou tady orgie jako v Club Med
Kde všichni ničí moji postel
Tvůj miláček přemýšlí, kam jsi zmizela
Přijď na párty v mé hlavě

Myslím, že bys měl zavolat 999
Oni mají vždycky zavěšeno
Je příliš pozdě, jsou tady se mnou
Ztratili hlavu a poddali se rytmu

Nejsou tady žádné poplatky, vstupné je zdarma
Dala jsem vrátnému pusu, uvidíš
A ze všech hostů se udělala výborná směsice
Protože já jsem jimi a oni jsou mnou
Zahodila jsem své krédo z hlavní ulice
A místo toho žiju
Opakuju slova, která jsem už jednou řekla
Aby jsi šel na párty ve své hlavě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy