Texty písní Serj Tankian Imperfect Harmonies Left of center

Left of center

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Are we a fantasy
Swimming in theocracy
We are far from holy
The wholeness of one
Repeat after me
We lost the key of sight
Now blind, we fear in flight
We are far from love
But silence is golden
Please observe

Fighting your empire
Defending your vampires
Far away, we're going too far
Bombing your ignorance
And feeding your insolence
Far away, we're going too far
We're going too far

If today I die
And cannot deny
The life - that I live for what I say
Now befit myself in time
No time to die or kill
No structures of a pyramid
No trained horses to arise
Surmise my position
My words define

Fighting your empire
Defending your vampires
Far away, we're going too far
Bombing your ignorance
And feeding your insolence
Far away, we're going too far
We're going too far

We go forward
We go backward
Living, dying
We're dying, we're living
We're living, we're dying
We're crying, we're seeing
We're living, we're breathing
Dying, seeing

Fighting your empire
Defending your vampires
Far away, we're going too far
Bombing your ignorance
And feeding your insolence
Far away, we're going too far
We're going too far
Jsme snad jen fantazií
plavoucí v teokracii
Jsme daleko od svatých
Celistvost jedince
Opakujte po mně
Ztratili jsme klíč od zraku
Nyní slepí, bojíme se letět
Jsme daleko od lásky
Ale ticho je zlaté
Prosím, všímejte si

Bojující za vaše království
Bránící vaše upíry
Daleko, zacházíme moc daleko
Bombardující vaši ignoranci
A krmící vaši nestoudnost
Daleko, zacházíme moc daleko
Zacházíme moc daleko

Jestli zemřu dnes
A to nemůžu popřít
Život - který jsem žil pro to, co říkám
Teď nepatřím do této doby
Žádný čas zemřít nebo zabít
Žádné konstrukce pyramidy
Žádní trénovaní koně k povstání
Domysli si můj postoj
Má slova ho definují

Bojující za vaše království
Bránící vaše upíry
Daleko, zacházíme moc daleko
Bombardující vaši ignoranci
A krmící vaši nestoudnost
Daleko, zacházíme moc daleko
Zacházíme moc daleko

Jdeme vpřed
Jdeme vzad
Žijící, umírající
Umíráme, žijeme
Žijeme, umíráme
Pláčeme, vidíme
Žijeme, dýcháme
Umírající, vidící

Bojující za vaše království
Bránící vaše upíry
Daleko, zacházíme moc daleko
Bombardující vaši ignoranci
A krmící vaši nestoudnost
Daleko, zacházíme moc daleko
Zacházíme moc daleko
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy