Texty písní Sick puppies Welcome To The Real World Do You Know

Do You Know

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I wish I could see what's outside
And be to places I've never seen before
A place where time doesn't take as long to pass
And no-one has to lie
Everything is simple as it seems
And there is no painful way to die
To DIE...

Do you know how it feels Inside
To know that every day in every way
You're losing your mind

Don't tell me what I know
Because you're the one that I'm gonna show
A place where time doesn't take as long to pass
And no-one has to lie
Everything is simple as it seems
There is no painful way to die
to DIE...

Do you know how it feels Inside
To know that every day in every way
You're losing your mind

Do you know how it feels Inside
To know that every day in every way
You're losing your mind
Přál bych si abych mohl vidět co je venku
A být na místech která jsem nikdy předtím neviděl
Místo kde čas neprochází tak dlouho
A nikdo nemá ke lži
Všechno je jednoduché jako se zdá
A není tu bolestivá cesta k umírání
K UMÍRÁNÍ...

Víš jak to cítíš uvnitř
Vědět že každý den v každé cestě
Ztrácíš svou mysl

Neříkej mi co vím
Protože jsi jediný kterého ukážu
Místo kde čas neprochází tak dlouho
A nikdo nemá ke lži
Všechno je jednoduché jako se zdá
A není tu bolestivá cesta k umírání
K UMÍRÁNÍ...

Víš jak to cítíš uvnitř
Vědět že každý den v každé cestě
Ztrácíš svou mysl

Víš jak to cítíš uvnitř
Vědět že každý den v každé cestě
Ztrácíš svou mysl
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy