Texty písní Siebenbürgen Darker Designs & Images A Crimson Coronation

A Crimson Coronation

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Surreal this dance of shadows
Bestowed upon her soul
A bleeding heart, she wore
As a crown of her lust
Feeding on her nightmares
Creating her own birth
Transforming moonlight into gold

Shadows extending into the night
To hunt and haunt her
A sacrifice of vitrue, made her see

Flame burns deep
Blade cuts deeper
Shaping flesh and soul as one
Carving a new beginning
From death unleashed
From shadows spawned

A painted moon from scriptures old
Revealing truth through lies
Carved in stone and mixed with blood
Virtue spoiled and dead

Awkened beast, from death unleashed
Revealing lies
A crimson coronation made her see
Beyond the dream, reality
For all things to come
Supremacy, a sight for gods

Her majesties infernal
Elder ones now awakened
From death unleashed and darkenss spawned
Bizarní ten tanec stínů
Věnován její duši
Krvácející srdce, jež nosí
Jako korunu své touhy
Krmící se na jejích nočních můrách
Tvořící své vlastní zrození
Měnící měsíční světlo ve zlato

Stíny prodlužující se v noc
Aby ji pronásledovaly a strašily
Oběť cti přinutí ji spatřit

Oheň hoří hluboko
Břitva řeže hlouběji
Tvarující se obrys a duše v jednom
Vyřezávající nový začátek
Ze smrti odpoután
Ze stínů zplozen

Pomalovaný měsíc z písma starého
Odhaluje pravdu skrz lži
Vyryté v kamení a smíchané s krví
Čest zkažená a mrtvá

Oživlé zvířata, ze smrti odpoutána
Odhalující lži
Karmínová korunace přinutí ji spatřit
Za snem, realitou
Pro všechno, co přijde
Nadvláda, pohled na bohy

Peklo jejího veličenstva
Starší nyní probuzeni
Ze smrti odpoutáni a z temnoty zplozeni
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy