Texty písní Silentium Sufferion - Hamartia of Prudence Lost is My Name

Lost is My Name

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am the shameless lust in you
I am the vanity of man
I am forever strength in you
I am the one to lift the hand
I am the jealous tongue, the poison dart
I am the lost one, anger in your heart
I am the hunger, plague and strife
The virtue stained
I am the bitter tear you hide
And pride regained
I am the armour, flame and torch
I am selfpity blinding you
I am the spear, blade and the shield
I am the warlust of the fool
I am the vicious lies and frauds
I have been watching every move
Lost is my name, yet known by all
I shall relieve your pain
"Lost is my name, yet called by all"
I shall release your rage
I am the jealous tongue, the poison dart
I am the lost one, anger in your heart
I shall betray and bend all rules
You're mine and arrogant
I'm in the hate of disapproved
And fall of man. The fall...!
The fall of man!
Jsem nestoudná touha v tobě
Jsem marností člověka
Jsem věčná síla v tobě
Jsem ten, kdo zvedne ruku
Jsem žárlivý jazyk, jedovatý šíp
Jsem ztracen, zlost ve tvém srdci
Jsem hladem, vinou a svárem
Ctí pošpiněn
Jsem hořkou slzou, jež ukrýváš
A hrdostí znovu získanou
Jsem brněním, plamenem a světlem
Jsem sobectvím oslepujícím tě
Jsem kopím, mečem a štítem
Jsem touhou po válce, jež blázen má
Jsem odporné lži a lsti
Sledoval jsem každý pohyb
Ztracené je mé jméno, známé však všem
Osvobodím tvou bolest
"Ztracené je mé jméno, známé však všem"
Vypustím tvou zuřivost
Jsem žárlivý jazyk, jedovatý šíp
Jsem ztracen, zlost ve tvém srdci
Zradím a ohnu všechna pravidla
Jsi můj a arogantní
Jsem v nenávisti, nesouhlasu
A pádu lidstva. Pád...!
Pád listva!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy