Texty písní Silentium Sufferion - Hamartia of Prudence The Wraith at the Shore

The Wraith at the Shore

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Prudence: My heart is unyielding
I am his but alone yet so full of
longing awaits whilst he is gone

Scoria: Hark, such a lovely thing.
I can grant you eternal beauty

Prudence: Who's there? Who?

Scoria: Join me

Prudence: Where are you!?!
Are you an angel of god? Show thyself!

Scoria: I can give you infinite wisdom and power
you can not imagine

Prudence: What are you?
None godly creatures speaks thus!

Scoria: I can grant your every dream

Prudence: My dreams will follow
my bethroned Antracon

Scoria: Antracon!... is weak, mere mortal and this
ocean parts you from you from him.
I can grant you...eternity

Prudence: One dawn with my beloved Antracon is
more precious than infinity without him.
My soul is his

Scoria: More is the pity for such a waste

Prudence: Your words are wasted on me, wraith.
My heart is full and unyielding!

Scoria: I shall claim your soul
Prudence: Mé srdce je nepoddajné
Jsem jeho však sama a tak plná
touhy, očekávající jej, zatímco je pryč

Scoria: Naslouchej, jak milé.
Daruji ti věčnou krásu.

Prudence: Kdo je tam? Kdo?

Scoria: Přidej se ke mně.

Prudence: Kdo jsi!?!
Jsi andělem božím? Ukaž se!

Scoria: Dám ti věčnou moudrost a sílu,
jež si nemůžeš ani představit

Prudence: Co jsi zač?
Žádné božské stvoření takto nemluví!

Scoria: Daruji ti každý tvůj sen

Prudence: Mé sny budou následovat
mého milovaného Antracona

Scoria: Antracon! ... je slabý, pouhý smrtelník a
dělí vás oceán.
Daruji ti... věčnost.

Prudence: Jeden úsvit s mým Antraconem je
vzácnější jak věčnost bez něj.
Má duše je jeho.

Scoria: Větší je škoda takového plýtvání

Prudence: Tvé slova jsou plýtvána, zjevení.
Mé srdce je naplněné a nepoddajné!

Scoria: Tvá duše bude má.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy