Texty písní Silverchair Freak show Learn To Hate

Learn To Hate

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I wanted to be friends with her too
So my relationships could be the same as yours
I hated everyone just like you
Hating you should be introduced as a new law

Take the time to learn to hate
Come and join the mass debate
Take the time, take the time
It's uphill you've gotta climb

You betrayed all the trust I gave you
Now I need therapy to hate a little more
You cannot help me to forgive you
The drugs have given you all kinds of different sores

As you pump drugs into your bloodstream
I sit observing in disgust
Hoping that you will finally come clean
So I don't have to use the gun
Taky jsem s ní chtěl být kamarád
aby můj vztah mohl být stejný jako tvůj
Nenáviděl jsem každého stejně jako ty
Nenávidění tebe by mělo být představeno jako nový zákon

Vem si čas, aby ses naučil nenávidět
Přijď a připoj se k hromadné debatě
Vem si čas, vem si čas
Je to do kopce, musíš vylézt

Zradil jsi všechnu důvěru, co jsem ti dal
teď potřebuju léčbu, abych nenáviděl trochu víc
nemůžeš mi pomoct, abych ti odpustil
drogy ti daly všechny druhy různých ran

Jak si pumpuješ drogy do krve
sedím tu s odporem
doufám, že konečně půjdeš s pravdou ven
A tak nebudu muset použít zbraň
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy