Texty písní Silverstein A Shipwreck in the Sand A Shipwreck In The Sand

A Shipwreck In The Sand

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once upon a time
Before the lakes and rivers were polluted
Before the animals were poached to extinction
And before man had destroyed the earth's atmosphere
There was a great ship

This vessel was to venture into new waters
To find new resources
To make life easier and more enjoyable

It was a simple mission for the crew
Who were excited to be a part of this union
They pledged their allegiance to the captain
And vowed to be there no matter what
In sickness, health, and possible death

As time passed by, there was no new land to be found
As the days grew shorter
And the nights grew longer and colder
The crew became more and more
Skeptical about the captain's vision
Originally passionate and committed true and faithful
They now began to revolt

You crossed the line
I was honest
I never promised anything
Just a brotherhood to stand for something
And everyone should take the lead
Follow your dreams
If you don't try you fail

As the mutiny started
And the captain was overthrown and chained
He asked them why their minds had changed
There's no gold to be found
No treasure in the ground
We won't die for this
We won't die for you

You've lost your minds
I was honest
I never promised anything
Just a brotherhood to stand for something
And even if they disagree
Follow your dreams
If you don't try, you fail

This dream is now
A shipwreck in the sand
They gave up, they made all their demands
The storm consumed fifty seven souls
Who died in vain, his love they stole

This union a battle fought and lost
This union is not about the cause
This union was never about love

This unie [x2]

This union a battle fought and lost
This union was not about the cause
This union was never about a love

This unie [x2]

This union a battle fought and lost
This union was not about the cause
This union was never about a love
Kdysi
Ještě předtím, než byla jezera a řeky znečištěny
Předtím, než byla zvířata pytlačena do vyhynutí
A předtím, než člověk zničil zemskou atmosféru
Existovala velká loď

Tahle loď měla vplout do nových vod
Najít nové zdroje a udělat tak život jednodušší a zábavnější

Byla to zřejmá mise pro posádku
Který byla nadšená, že byla částí téhle unie
Zavázali svoji věrnost kapitánovi
A slíbili, že budou s lodí ať se děje, co se děje
V nemoci, zdraví i nebezpečí smrti

Jak čas plynul, nebyla k nalezení žádná nová pevnina
Jak se dny zkracovaly
A noci byly delší a chladnější
Posádka začala být více a více skeptická o kapitánově vizi
Původně zanícení, odhodlaní a věrní
Nyní začali vzpouru

Překročil jsi hranici
Byl jsem poctivý
Nikdy jsem nic neslíbil
Pouze bratrství za něčím stát
A všichni by se měli ujmout vedení
Následuj svoje sny
Pokud to nezkusíš, selžeš

Když vzpoura začala a kapitán byl svržen a svázán
Ptal se jich proč se jejich mysl změnila
Není tu k nalezení žádné zlato, žádný zakopaný poklad
Pro tohle nehodláme zemřít
Nehodláme zemřít pro tebe

Ztratil jsi rozum
Byl jsem poctivý
Nikdy jsem nic neslíbil
Pouze bratrství za něčím stát
A i když nesouhlasí
Následuj svoje sny
Pokud to nezkusíš, selžeš

Tenhle sen je teď
Vrak v písku
Vzdali se, podali všechny jejich požadavky
Bouře si vzala padesát sedm duší
Které zemřely ve zmaru, jeho láska, kterou ukradli

Tahle unie, bitva vyhraná i prohraná
Tahle unie není o příčině
Tahle unie nikdy nebyla o lásce

Tahle unie [x2]

Tahle unie, bitva vyhraná i prohraná
Tahle unie není o příčině
Tahle unie nikdy nebyla o lásce

Tahle unie [x2]

Tahle unie, bitva vyhraná i prohraná
Tahle unie není o příčině
Tahle unie nikdy nebyla o lásce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy