Texty písní Silverstein A Shipwreck in the Sand I Am The Arsonist

I Am The Arsonist

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Throwing up with the thought of you two,
How could you do this?
My best friend with my bride,
Now you tell me you are leaving.

They'll see your fire through the darkest sky
I hope your home when I arrive.
If the there's a fire in the afterlife,
I'll be there again to light the match.

Burn

Gasoline and fire is the perfect combination
Light it up,
Burn it down,
Burning my addiction.

Chorus
They'll see your fire through the darkest sky,
I hope your home when I arrive.
If the there's a fire in the afterlife,
I'll be there again to light the match.

I am the light that warms up your body and sets free the demons inside.
I am the one that never ignores you, that never will let you down.

They'll suspect, but they'll never prove I was there.
In my fate, I feel the wrath of adrenaline (of adrenaline).

It's too hard to run away,

To watch it burn, watch it churn,

(They'll suspect, but they'll never prove I was there.
In my fate, I feel the wrath of adrenaline.)
Zvracím nad představou vás dvou
Jak jste to mohli udělat?
Můj nejlepší přítel s mojí nevěstou
Teď mi říkáš, že odcházíš

Uvidí tvůj oheň na temné noční obloze
Doufám, že budeš doma, až přijedu
Pokud je v posmrtném životě hranice
Já tam znovu budu abych škrtnul sirkou

Hoř

Benzín a oheň je dokonalá kombinace
Zapal ho
Vypal ho
Pálím svou závislost

Uvidí tvůj oheň na temné noční obloze
Doufám, že budeš doma, až přijedu
Pokud bude v posmrtném životě hranice
Já tam znovu budu abych škrtnul sirkou

Já jsem světlo, které zahřívá tvoje tělo a osvobozuje démony uvnitř
Já jsem ten, kdo tě nikdy neignoruje, kdo tě nikdy nezklame

Budou mě podezřívat, ale nikdy neprokážou, že jsem tam byl (byl jsem tam)
Ve svém osudu, cítím zuření adrenalinu (adrenalinu)

Je tak těžké utéct pryč, když chci zůstat
(Já jsem světlo, které zahřívá tvoje tělo a osvobozuje démony uvnitř)

Sledovat ho hořet, sledovat ho vířit
(Já jsem ten, kdo tě nikdy neignoruje, kdo tě nikdy nezklame)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy