Texty písní Silverstein A Shipwreck in the Sand The End

The End

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

First time we met
Face became etched
In my mind

You were the sun
I was the one
Who worshiped you
My hands were your guns
Your eyes were my nerve

And I knew you could never love me
I had so much sorrow inside
You could never reach
But can I still keep
A place in your heart

You broke my heart
You promised me the moon and stars
I fell for your dreams
I fell for your lies
There was no other way
You know I tried

And I knew you could never love me
I had so much sorrow inside
You could never reach
But can I still keep
A place in your heart

There is something
I want you to know
I think you know exactly what it is
(I didn't want to save you)
(I didn't want to save you)
I set our house on fire
To watch it burn
But I couldn't just leave you

And I knew you could never love me
I had so much sorrow inside
You could never reach
But I'll ask you this

Will you still miss me
Yes I miss you
Do you love me
Yes I love you

Planes fill the sky
(We'll both die tonight)
(We'll both die tonight)
Hands from the sky
Swat us away like flies
As we follow the light

Planes fill the sky
(We'll both die tonight)
(We'll both die tonight)
Hands from the sky
Swat us away like flies
As we follow the light

(We'll both die tonight)
(We'll both die tonight)

Swat us away like flies
We'll both die tonight
As we follow the light
As we follow the light)

This union, a battle fought and lost
This union was not about the cause
This union was never about love
Když jsme se poprvé potkali
Tvoje tvář se zleptala
V mé mysli

Byla jsi slunce,
Byl jsem tím
Kdo tě zbožňoval
Moje ruce byly tvoje zbraně
Tvoje oči byly mojí múzou

A věděl jsem, že bys mě nikdy nemohla milovat
Měl jsem v sobě tolik bolesti
Které bys nikdy nedosáhla
Ale můžu si pořád udržet
Místo v tvém srdci?

Zlomil jsi mi srdce
Slíbil jsi mi měsíc a hvězdy
Uvěřila jsem tvým snům,
uvěřila jsem tvým lžím
Nebyla žádná jiná cesta
Víš, snažila jsem se

A věděl jsem, že bys mě nikdy nemohla milovat
Měl jsem v sobě tolik bolesti
Které bys nikdy nedosáhla
Ale můžu si pořád udržet
Místo v tvém srdci?

Je tu něco
Co chci, abys věděla
Myslím, že víš, co přesně to je
Nechtěl jsem tě zachránit
Nechtěl jsem tě zachránit
Zapálil jsem dům
Abych ho sledoval hořet
Ale nemohl jsem tě tam prostě nechat

A věděl jsem, že bys mě nikdy nemohla milovat
Měl jsem v sobě tolik bolesti
Které bys nikdy nedosáhla
Ale zeptám se tě na tohle

Budu ti pořád chybět?
(Ano, budeš mi chybět)
Miluješ mě?
(Ano, miluju tě)

Letadla zaplňují oblohu
Oba dnes večer zemřeme
Oba dnes večer zamřeme
Ruce z nebe
Nás rozplácnou jako mouchy
Když následujeme světlo

Oba dnes večer zemřeme
Oba dnes večer zamřeme

Rozplácnou nás jako mouchy
(Oba dnes večer zamřeme)
Když následujeme světlo
(Když následujeme světlo)

Tahle unie, bitva vyhraná i prohraná
Tahle unie není o příčině
Tahle unie nikdy nebyla o lásce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy