Texty písní Silverstein A Shipwreck in the Sand You're All I Have

You're All I Have

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I wake up in the afternoon
Empty walls make up the room
And I'm wishing for one thing
To give myself the strength to keep myself alive
Long enough to make sure you don't try
To turn out anything like me
Another fraud, another fake
Don't pretend you're not the one who's wrong

You're keeping me sane when I'm feeling alone
I wield my heart and my flesh and bones
Don't leave me to die by myself
I can't live without you

Saw my treatment through the blinds
Calling me from these confines
There's only so many more days
Until you're cast away from ever seeing me
They won't understand, they'll never see
The way you medicate my head
Without you here, I'm left for dead
Don't pretend you're not the one who's wrong

You're keeping me sane when I'm feeling alone
I wield my heart and my flesh and bones
Don't leave me to die by myself
I can't live without you
Without you here

You're all I have
In a world that judges long before it sees
You're all I have
In a place that hates me and only wants to
Push me down now I'm forsaken
Past the point you'll bend and break me
I won't be fine, you're all mistaken
Don't pretend you're not the one who's wrong
Don't you pretend it's gonna be okay
Don't lie and say it's better off this way
Don't pretend you're not the one who's wrong

You're keeping me sane when I'm feeling alone
I wield my heart and my flesh and bone
Don't leave me to die by myself
I can't live without you here
Without you here
You're not the one who's wrong
You're keeping me safe when I'm feeling alone
You're not the one who's wrong
Don't leave me to die when I'm feeling alone
I can't live without you
Don't pretend you're not the one who's wrong
Já vzbudím odpoledne
Prázdné zdi udělají doprostřed místnosti
A já přeji si jednu věc
Pro dát mne sílu k tomu, aby držela sebe na živu
Dlouhý dost, aby jste přiměli zaručený vy nezkoušejte
Pro vytočit cokoli jako já
Další podvod, další padělek
Nepředstírejte vy nejste jeden kdo je špatný

Vy jsou udržující se mě zdravý kdy já cítím se sám
Já vládnu mým srdcem a mým masem a kostmi
Nenechejte mě zemřít se mnou
Já nemohu žít bez tebe

Viděl moje ošetření skrz slepce
Volání mě z těchto pomezí
Tam je jen tak mnohem víc dnů
Do té doby, než vy jsou účinkující pryč od vůbec kdy vidění mě
Oni nebudou rozumět, oni nikdy uvidí
Cesta, který vy namícháte lék má hlava
Bez tebe zde, já jsem zanechaný pro mrtvý
Nepředstírejte vy nejste jeden kdo je špatný

Vy jsou udržující se mě zdravý kdy já cítím se sám
Já vládnu mým srdcem a mým masem a kostmi
Nenechejte mě zemřít se mnou
Já nemohu žít bez tebe
Bez tebe zde

Vy jste vše, co já mám
V světě který soudí dávno před to vidí
Vy jste vše, co já mám
V místě které nenávidí mě a jen chce
Stlačte mě nyní já jsem opuštěný
Za bod vy budete ohýbat a rozbít mě
Já nebudu jemně, vy jsou veškeří mylní
Nepředstírejte vy nejste jeden kdo je špatný
Vy ne předstírejte to bude OK
Nelži a říká, že to je bohatší takto
Nepředstírejte vy nejste jeden kdo je špatný

Vy jsou udržující se mě zdravý kdy já cítím se sám
Já vládnu mým srdcem a mým masem a kostí
Nenechejte mě zemřít se mnou
Já nemohu žít bez tebe zde
Bez tebe zde
Nejsi jeden kdo je špatný
Vy jsou udržující se mě bezpečný kdy já cítím se sám
Nejsi jeden kdo je špatný
Nenechejte mě zemřít kdy já cítím se sám
Já nemohu žít bez tebe
Nepředstírejte vy nejste jeden kdo je špatný
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy