Texty písní Silverstein Discovering The Waterfront Always And Never

Always And Never

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This was my fate, giving in
To your lips, to your eyes
I should have known
It would come back to haunt me
Crooked smile, the reflection in your eyes
That shows my weakness for
Beautiful mistakes,
Something that I know you've seen before,
I'm not the first
Set the trap, I'm falling for it every time

I can't believe
Everyone knew from the start
This would come back to haunt me
I can't stand to see you now!
How could I ever trust you?

Take it back to the streets,
I'll start again
I'll never look back,
I'll never look back, back

How do you feel?
I bet you don't feel anything!
Don't have a heart attack
Don't have a heart attack
But I won't stop you

Flying high, razor blades make perfect lines,
On just about anything you want
Broken pores spill out, everything you want to say,
It shows my weakness for

Falling in love with
My wallowing despair that shines in black
It consumes me, I'll take it back
I'll build it back to what it was

I can't believe everyone knew from the start
This would come back to haunt me
I can't stand to see you now!
How could I ever trust you?

Take it back to the streets,
I'll start again
I'll never look back,
I'll never look back, back

How do you feel?
I bet you don't feel anything!
Don't have a heart attack
Don't have a heart attack
But I won't stop you

I can't believe everyone knew from the start
This would come back to haunt me
I can't stand to see you now!
How could I ever trust you?

Cut me out, of your life
Like its nothing, like I'm nothing!
Make believe you can love,
That it's better, that your better!

Part of me is gone
You've taken
You've taken
You've taken
You've taken

Part of me is gone,
You've taken
You've taken
Pieces from me

Take it back to the streets,
I'll start again
I'll never look back,
I'll never look back, back

How do you feel?
I bet you don't feel anything!
Don't have a heart attack
Don't have a heart attack
But I won't stop you

You won't stop, you'll never change
You won't stop, you'll never change
Tohle byl můj osud, vzdávám se
Tvým rtům, tvým očím
Měl jsem vědět
Že se to vrátí mě pronásledovat
Křivý úsměv, odraz v tvých očích
Ukazuje moji slabost pro
Krásné chyby
Něco co vím, že jsi viděla předtím
Nejsem první
Připrav past, pokaždé se nachytám

Nemůžu uvěřit
Že každý od začátku věděl
Že se to vrátí mě pronásledovat
Nemůžu teď vystát, když tě vidím!
Jak jsem ti kdy mohl věřit?

Vrať to ulicím
Začnu znovu
Nikdy se neohlédnu zpátky
Nikdy se neohlédnu zpátky, zpátky

Jak se cítíš?
Vsadím se, že necítíš vůbec nic!
Nemám infarkt
Nemám infarkt
Ale nezastavím tě

Létám vysoko, žiletky tvoří dokonalé linie
Na všem, co chceš
Prasknuté póry se vylévají, všechno, co chceš říct
Ukazuje to mou slabost pro

Zamilování se
Do zoufalství, které svítí černou
Pohlcuje mě to, vezmu to zpátky
Postavím to zpátky v to, čím to bylo

Nemůžu uvěřit, že každý od začátku věděl
Že se to vrátí mě pronásledovat
Nemůžu teď vystát, když tě vidím!
Jak jsem ti kdy mohl věřit?

Vrať to ulicím
Začnu znovu
Nikdy se neohlédnu zpátky
Nikdy se neohlédnu zpátky, zpátky

Jak se cítíš?
Vsadím se, že necítíš vůbec nic!
Nemám infarkt
Nemám infarkt
Ale nezastavím tě

Nemůžu uvěřit, že každý od začátku věděl
Že se to vrátí mě pronásledovat
Nemůžu teď vystát, když tě vidím!
Jak jsem ti kdy mohl věřit?

Vystříhni, vystříhni mě z tvého života
Jakoby to nic nebylo, jako bych já nic nebyl!
Předstírej, že umíš umilovat
Že je to lepší, že ty jsi lepší!

Část mně je pryč
Vzala jsi
Vzala jsi
Vzala jsi
Vzala jsi

Část mně je pryč
Vzala jsi
Vzala jsi
Vzala jsi
Ze mě kousky

Vrať to ulicím
Začnu znovu
Nikdy se neohlédnu zpátky
Nikdy se neohlédnu zpátky, zpátky

Jak se cítíš?
Vsadím se, že necítíš vůbec nic!
Nemám infarkt
Nemám infarkt
Ale nezastavím tě

Nezastavíš se, nikdy se nezměníš
Nezastavíš se, nikdy se nezměníš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy