Texty písní Silverstein Discovering The Waterfront My Heroine

My Heroine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The drugs begin to peak
A smile of joy arrives in me
But sedation changes to panic and nausea
And breath starts to shorten
And heartbeats pound softer
You won't try to save me!
You just want to hurt me and leave me desperate!

You taught my heart, a sense I never knew I had.
I can forget, the times that I was
Lost and depressed from the awful truth
How do you do it?
You're my heroine!

You won't leave me alone!
Chisel my heart out of stone, I give in everytime.

You taught my heart, a sense I never knew I had
I can forget, the times that I was
Lost and depressed from the awful truth
How do you do it?
You're my heroine!

I bet you laugh, at the thought of me thinking for myself. (myself)
I bet you believe, that I'm better off with you than someone else.
Your face arrives again, all hope I had becomes surreal.
But under your covers more torture than pleasure
And just past your lips there's more anger than laughter
Not now or forever will I ever change you
I know that to go on, I'll break you, my habit!

You taught my heart, a sense I never knew I had.
I can forget, the times when I was
Lost and depressed from the awful truth
How do you do it?
You're my heroine!

I will save myself!
Drogy se vracejí na vrchol
Šťastně se usmívají dorážejíc ve mě
Ale utišení se mění v paniku a ošklivost
A dech se začíná krátit
A srdeční tep tluče měkčeji
Nikdy mě nezkusíš zachránit!
Ty mě jen budeš zraňovat a zoufale mě opustíš!

Ty vyučíš mé srdce, já jsem nikdy neměl zdravý rozum
Můžu zapomenout,na časy které byly
Ztracený a deprimovaný z hrozné pravdy
Jak to děláš?
Ty jsi moje droga!!

Nenecháš mě na pokoji!
Ryješ do mého srdce jako do kamene, to ti vždy dám

Ty vyučíš mé srdce, já jsem nikdy neměl zdravý rozum
Můžu zapomenout,na časy které byly
Ztracený a deprimovaný z hrozné pravdy
Jak to děláš?
Ty jsi moje droga!!

Já vsadím tvůj smích, v myšlence na mě, názory
pro sebe
Já vsadím tvojí víru, že jsem lepší s tebou než s kýmkoli jiným
Tvoje tvář volá znovu, veškeré naděje jsem měl nereálný
Ale pod tvojí přikrývkou je více mučení než potěšení
A právě minule se tam tvoje rty více zlobily než smály
nikoli teď nebo navždy tě budu měnit
Já vím že to přijde, budu tě lámat, můj zlozvyku

Ty vyučíš mé srdce, já jsem nikdy neměl zdravý rozum
Můžu zapomenout,na časy které byly
Ztracený a deprimovaný z hrozné pravdy
Jak to děláš?
Ty jsi moje droga!

Já se zachráním!!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy