Texty písní Silverstein Discovering The Waterfront The Ides Of March

The Ides Of March

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Tie me up with sheets, and hang me from your tree
I'll stay out here all night, it doesn't even matter
As long as I can see, into your room and feel
Like I'm inside your life, I'll follow you forever

Don't cut me down just yet, I'll make things right again
Don't close your blinds on me, on me...

I will never recover from this
I will never believe in this again
And I can never go back to the way I used to be before this started

The snow won't go away, My nose runs down my face
No one sees me here, It doesn't even matter
And every step I take, I stay in the same place
I can't begin to start again why can't I just be perfect?

I will never recover from this
I will never believe in this again
Silverstein The Ides Of March lyrics found on
I can never go back to the way I used to be before this started

I will never recover from this
I will never believe in this again
I can never go back to the way I used to be before this started

(YOU!)You see my ghost and you'll never forget it
(YOU!)My face is as white as the snow that haunts me
(YOU! YOU CAN'T!)Your windows my door and nothing can stop me
(YOU!)Sometimes betrayal can make you happy

Don't cut me down just yet, I'll make things right again
Don't close your blinds on me, on me...

I will never recover from this
I will never believe in this again
I can never go back to the way I used to be before this started

(YOU!)I will never recover from this
(YOU!)I will never believe in this again
(YOU!)I can never go back to the way I used to be before this started
(YOU!)
Svaž mě pásy a zavěs mě na svůj strom
zůstanu tu celou noc, ale to nevadí
tak dlouho dokud mohu vidět do tvého pokoje a cítit se
jako bych byl uvnitř tvého života, budu tě následovat navždy

nesrážej mě ještě dolů, znovu vše napravím
nestahuj přede mnou rolety, přede mnou…

nikdy se z toho nezotavím
nikdy v to znovu neuvěřím
a nikdy nemůžu být stejný jako jsem býval před tím, než tohle začalo

sníh nezmizí, můj nos stéká po mé tváři
nikdo mě tu nevidí, ale to nevadí
a na každém kroku, který udělám, zůstávám na stejném místě
nemůžu začít znovu, proč jen nemůžu být perfektní?

nikdy se z toho nezotavím
nikdy v to znovu neuvěřím
a nikdy nemůžu být stejný
jako jsem býval před tím,
než tohle začalo

nikdy se z toho nezotavím
nikdy v to znovu neuvěřím
a nikdy nemůžu být stejný jako jsem býval před tím, než tohle začalo

(ty) vidíš můj přízrak a nikdy na něj nezapomeneš
(ty!) má tvář je tak bílá jako sníh, který mě sužuje
(ty! nemůžeš!) tvé okno je mými dveřmi a nic mě nemůže zastavit
(ty!) zrada tě někdy může udělat šťastnou

nesrážej mě ještě dolů,
Znovu vše napravím
nestahuj přede mnou své rolety, přede mnou…

nikdy se z toho nezotavím
nikdy v to znovu neuvěřím
a nikdy nemůžu být stejný jako jsem býval před tím, než tohle začalo

(ty!)nikdy se z toho nezotavím
(ty!)nikdy v to znovu neuvěřím
(ty!)a nikdy nemůžu být stejný jako jsem býval před tím, než tohle začalo
(ty!)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy