Texty písní Sims The sims 2 Skater Boy

Skater Boy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

He was a boy she was a girl
can I make anyone obvious?

He was a punk, she did ballet
What more can I say?

He wanted her,she'd never tell
secretly she wanted him as well
but all of her friends, stuck up their nose
they had a problem with his baggy clothes.

He was a skater boy,
she said see you later boy
he wasn't good enough for her
she had an pretty face
but her head was up in a space
she needed to come back down to earth

Five years from now, she sits at home
Feeding the baby she's all alone

She turns on T.V., guess who she sees
Skater boy rocking up MTV

She calls up her friends, they already know
And they all got tickets to see his show

she tags along, and stands in the crowd
Looks up at the man that she turned down

He was a skater boy
She said see ya later boy
He wasn't good enough for her
Now he's a superstar
Slammin on his guitar
to show your pretty face see what he's worth?
He was a skater boy
She said see ya later boy
He wasn't good enough for her
Now he's a superstar
Slammin on his guitar
to show your pretty face see what he's worth?

Sorry girl, but you missed out
Well tough luck that boy's mine now

We are more than just good friends
This is how the story ends

Too bad that you couldn't see
See the man that boy could be

There is more than meets the eye
I see the soul that is inside

He's just a boy and I'm just a girl
How can I make it anymore obvious?

We are in love, haven`t you heard
How we rock each others world!

im with a skaterboy
I said see ya later boy
I'll be backstage after the show
I'll be at the studio
Singing the song we wrote
About a girl you used to know.

Im with a skaterboy
I said see ya later boy
I'll be backstage after the show
I'll be at the studio
Singing the song we wrote
About the girl you used to know.
Byl to chlapec, byla dívka
mohu udělat někdo vidět?

On byl punk, ona balet
Co víc můžu říct?

Chtěl ji, ona nikdy neřekla
tajně jí ho chtěla i
ale všichni její přátelé, trčely jejich nosu
měli problém s jeho pytlovité oblečení.

On byl bruslař chlapec,
řekla nashledanou chlapec
nebyl pro ni dost dobrý
měla pěknou tvářičku
ale její hlava byla v prostoru
Potřebovala se vrátit na zem

Pět let od nynějška, ona sedí doma
Krmení dítěte ona sama

Otočila se na T.V., hádejte, kdo ji vidí
Bruslař chlapec houpací až MTV

Říká se svými přáteli, které již znají
A všichni se dostali lístky na jeho show

ona značky podél, a stojí v davu
Vypadá to na toho muže, který se odmítl

On byl bruslař chlapec
Řekla, že uvidíme později chlapec
Nebyl pro ni dost dobrý
Teď je superstar
Řádí na kytaru
ukázat tvůj hezkej obličej, co mu stojí za to?
On byl bruslař chlapec
Řekla, že uvidíme později chlapec
Nebyl pro ni dost dobrý
Teď je superstar
Řádí na kytaru
ukázat tvůj hezkej obličej, co mu stojí za to?

Promiň, holka, ale vynechali
No smůla, že chlapec je moje nyní

Jsme víc než jen dobří přátelé
To je jak příběh končí

Škoda, že jste nemohli vidět
Podívejte se na muže, ten kluk by mohl být

K dispozici je více než se na první pohled
Vidím, že duše, která je uvnitř

Byl to jen kluk a já jsem prostě holka
Jak si mohu udělat to už jasné?

Jsme v lásce, Ještě `t jste slyšeli
Jak jsme rock navzájem světě!

im se skaterboy
Řekl jsem Uvidíme se později chlapec
Budu v zákulisí po show
Budu se na studio
Zpívající píseň jsme napsali
O dívce, kterou jste byli zvyklí.

Jsem s klukem bruslařem
Řekl jsem Uvidíme se později chlapec
Budu v zákulisí po show
Budu se na studio
Zpívající píseň jsme napsali
O dívce, kterou jste kdysi znal.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy