Texty písní Sixx:A.M. The Heroin Diaries Life After Death

Life After Death

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

So here we are at the end,
And at the same time we're at the beginning
Of this misadventure.
Why I had to go down a dead end street
At 200 miles an hour
Screaming for vengeance and embracing death,
That's still something I'm trying to figure out.
You know a part of me thinks this is some big master plan
To expose the raw nerve endings of dysfunction so I can heal.
But you know addicts, we think everything's about us, don't we?

Man it got so convoluted, polluted, and distorted
I ran with the only information I was given...
I turned it into my armor, my defense mechanism,
And my weapon of self destruction.
Yeah, I had a fucked up childhood. And I was a troubled teen.
Those are facts.
How I got there? That's a story told by many voices.
It's not my job to blame anybody anymore,
I just need to accept the path I was given.

This is, without a doubt,
My life... after death.
Tak jsme tady, na konci
A stejně tak jsme na začátku
téhle nehody
Proč jsem musel jít dolů na mrtvý konec ulice
Rychlostí 200 mil za hodinu
Křičící pro pomstu a taky pro smrt,
To je to, co se stále snažím pochopit.
Víte, část mě si myslí, že je to nějaký velký mistrovský plán
Vystavit holá nervová zakončení dysfunkci, abych se mohl léčit.
Ale znáte narkomany, myslíme si, že se všechno točí okolo nás, ne?

Chlape, je to tak spletené, znečištěné a zkreslené
Utíkal jsem s jedinou informací, kterou jsem měl...
Obrátil jsem to do mého brnění, do mého obranného mechanismu,
A mé zbraně sebedestrukce.
Jo, měl jsem posrané dětství. A byl jsem ztrápený teenager.
To jsou fakta.
Jak jsem se tam dostal? To je příběh řečený mnoha hlasy.
Už není moje práce kohokoliv obviňovat,
Jen musím přijmout cestu, kterou jsem dostal.

Tohle je, bez pochyb,
Můj život...po smrti.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy