Texty písní Sixx:A.M. The Heroin Diaries Tomorrow

Tomorrow

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Where ya gonna be tomorrow?
How ya gonna face the sorrow?
Where ya gonna be when you die?
'Cause nothing's gonna last forever
And things they change like the weather
They're gone in the blink of an eye

Just look at yourself, can you see where you are?
Look at yourself, now you can't hide the scars
Just look at yourself 'cause there's nowhere to go
And you know

Tomorrow
You're gonna have to live with the things you say
Tomorrow
You'll have to cross bridges that you burned today
Tomorrow...
And everything you do, it's coming back for you
You'll never outrun what waits for you
Tomorrow

And are you terrified by sadness
And have you given into madness
You're running out of places to hide
'Cause everybody's got a reason
To justify how they're feelin'
Maybe you should open your eyes

Just look at yourself, do you like what you see?
Look at yourself, is this how it should be?
Just look at yourself, 'cause there's nowhere to go
And you'll know

Tomorrow
You're gonna have to live with the things you say
Tomorrow
You'll have to cross bridges that you burned today
Tomorrow...
And everything you do, it's coming back for you
You'll never outrun what waits for you
Tomorrow

Are you waiting for the reason to change?
Are you waiting for the end, has it came?
Nothing's gonna stand in your way...

Just look at yourself, do you like what you see?
Look at yourself, is this how it should be?

Tomorrow
You're gonna have to live with the things you say
Tomorrow
You'll have to cross bridges that you burned today
Tomorrow...
And everything you do, it's coming back for you
You'll never outrun what waits for you
Tomorrow
Tam, kde to bude zítra?
Jak budeš čelit utrpení?
Tam, kde budeš, když zemřeš?
Protože nic nebude trvat věčně
A věci, které se mění, jako počasí
Jsou pryč v mrknutí oka

Stačí se podívat na sebe, můžeš vidět, kde jsi?
Podívej se na sebe, teď už nelze skrýt jizvy
Stačí se podívat na sebe 'příčina není kam jít
A víte, že

Zítra
Budeš muset žít s tím, co říkáš
Zítra
Budeš muset překonat mosty, které si spálil dnes
Zítra ...
A všechno, co děláš, se pro tebe vrací
Už nikdy nebudeš moci předběhnout, co na Tebe čeká
Zítra

A bojíš se, smutku
A už jsi uveden do šílenství
Vedeš z míst skrýt
'Protože každý má důvod
Odůvodnit, co jsi pocítil'
Možná bys měl otevřít oči

Stačí se podívat na sebe, co se ti líbí, co vidíš?
Podívej se na sebe, je to, jak to má být?
Stačí se podívat na sebe, 'protože není kam jít
A budeš vědět,

Zítra
Budeš muset žít s tím, co říkáš
Zítra
Budete muset překonat mosty, které si spálil dnes
Zítra ...
A všechno, co děláte, se pro tebe vrací
Už nikdy nebudeš moci předběhnout, co na Tebe čeká
Zítra

Čekáš na důvod ke změně?
Čekáš na konec, toho přišlo?
Nic ti nebude stát v cestě

Stačí se podívat na sebe, co se ti líbí, co vidíš?
Podívej se na sebe, je to, jak to má být?

Zítra
Budeš muset žít s tím, co říkáš
Zítra
Budeš muset překonat mosty, které si spálil dnes
Zítra ...
A všechno, co děláš, se pro tebe vrací
Už nikdy nebudeš moci předběhnout, co na tebe čeká
Zítra
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy