Texty písní Snoop Dogg I Wanna Love You

I Wanna Love You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Chorus: Akon]
I see you windin’ and grindin’ up on the floor
I know you see me lookin´ at you and you already know
I wanna love you, you already know
I wanna love you, you already know

[Snoop Dogg]
Money in the air as mo’ fell
Grab you by your coattail, take you to the motel, ho sale
Don’t tell, wont tell, baby say “I don’t talk, Dogg unless you told on me” - oh well
Take a picture wit me, what the flick gon’ do
Baby stick to me and I’ma stick on you
If you pick me then I’ma pick on you
d-o-double g and I’m here to put this d
on you
I´m stuck on p
* and your’s is right
Rip ridin’ the poles and them doors is tight
And I’ma get me a shot ‘fo the end of the night
Cuz p
* is p
* and baby you’re p
* for life

[Chorus: Akon]
I see you windin’ and grindin’ up on the floor
I know you see me lookin´ at you and you already know
I wanna love you, you already know
I wanna love you, you already know

[Akon]
Shorty I can see you ain’t lonely
Handful of n
** and they all got cheese
See you lookin’ at me now what its gon’ be
Just another tease far as I can see
Trynna get you up out this club if it means spendin´ a couple dubs
Throwin’ bout 30 stacks in the back make it rain like that cuz I´m far from a scrub
And you know my pedigree, ex-deala use to move phetamines
Girl I spend money like it don’t mean nuthin’ and besides I got a thing for you.

[Chorus: Akon]
I see you windin’ and grindin’ up on the floor,
I know you see me lookin´ at you and you already know
I wanna love you, you already know
I wanna love you, you already know girl

[Snoop Dogg]
Mobbin´ through the club and I’m low pressin’
I’m sittin’ in the back in the smoker’s section (just smokin’)
Birds eye, I got a clear view
You can’t see me, but I can see you (baby I see you) -mm
It’s cool, we jet, the mood is set, your p* is wet
You’re rubbin’ your back and touchin’ your neck
Your body is movin´, you humpin´ and jumpin´
Your t

is bouncin´, you smilin´ and grinnin´ and lookin’ at me

[Akon]
Girl and while your looking at me I’m ready to hit the caddy
Right up on the patio move the patty to the caddy
Baby you got a phatty, the type I like to marry
Wantin’ to just give you everything and that’s kinda scary
Cuz I´m lovin the way you shake your ass
Bouncin´, got me tippin´ my glass
Lil´ mully(?) don’t get caught up too fast
But I got a thing for you

[Chorus: Akon]
I see you windin’ and grindin’ up on the floor,
I know you see me lookin´ at you and you already know
I wanna love you, you already know
I wanna love you, you already know

[Chorus: Akon]
I see you windin’ and grindin’ up on the floor,
I know you see me lookin´ at you and you already know
I wanna love you, you already know
I wanna love you, you already know

girl...
[Chorus: Akon]
Vidím, že windin 'a grindin' až na podlahu
Vím, že jste mě vidět Hledal 'na vás a vy už víte
Chci tě rád, ty už víš
Chci tě rád, ty už víš

[Snoop Dogg]
Peníze ve vzduchu jako tvůj 'neberou v potaz
Chyť Vás coattail, přejdete do motelu, ho prodeje
Neříkej, zvyklý říct, lásko říct, "nemám mluvit, Dogg, pokud jsi na mě" - oh i
Udělejte si obrázek vtip mi, co film gon 'do
Baby držet se mnou a Jsem klacek na vás
Pokud si vyberete mi pak I'ma pick na vás
do-double g a jsem tady, aby tento d
na vás
Jsem přilepená na p
* a vaše je správné
Rip ridin 'pólů a jejich dveří je úzké
A jsem si pro mě střela 'na konci noci
Cuz p
* je p
* a dítě si p
* pro život

[Chorus: Akon]
Vidím, že windin 'a grindin' až na podlahu
Vím, že jste mě vidět Hledal 'na vás a vy už víte
Chci tě rád, ty už víš
Chci tě rád, ty už víš

[Akon]
Shorty Vidím vás není osamělý
Hrst n
** a všichni dostali sýr
Uvidíme se Hledal 'se na mě hned, co její gon' být
Jen další tease pokud vidím
Trynna dostat vás z tohoto klubu, pokud to znamená, spendin 'pár dubs
Throwin 'bout 30 komíny do zad, aby ho takhle deštěm cuz jsem daleko od drhnutí
A víte, můj původ, ex-deala použít k přesunutí phetamines
Holka jsem utrácet peníze, jako to neznamená, nuthin 'a kromě toho mám něco pro vás.

[Chorus: Akon]
Vidím, že windin 'a grindin' až na podlaze,
Vím, že jste mě vidět Hledal 'na vás a vy už víte
Chci tě rád, ty už víš
Chci tě rád, ty už víš holka

[Snoop Dogg]
Mobbin 'prostřednictvím klubu a já jsem nízká pressin'
Jsem sittin 'do zad v kuřák v sekci (jen Smokin')
Birds Eye, mám jasný názor
Nemůžeš mě vidět, ale můžu tě vidím (Vidím tě lásko)-mm
Je to super, jsme paprsku, nálada je nastavena, vaše p * je mokrý
Jste rubbin 'záda a touchin' krku
Vaše tělo je movin ', ty humpin' a jumpin '
Vaše t

je bouncin ', ty smilin' a grinnin 'a Hledal' na mě

[Akon]
Dívka a ve chvíli, kdy máte při pohledu na mě Jsem připraven vyrazit na krabička s čajem
A to až na nádvoří přesunout patty do krabička s čajem
Baby máte phatty, typ jsem chtěl oženit
Wantin 'to stačí dát všechno a to je docela strašidelný
Cuz jsem lovin způsob, jakým shake zadek
Bouncin ', mě tippin' my sklo
Lil 'mully (?) Nejsou uvíznou příliš rychle
Ale mám něco pro vás

[Chorus: Akon]
Vidím, že windin 'a grindin' až na podlaze,
Vím, že jste mě vidět Hledal 'na vás a vy už víte
Chci tě rád, ty už víš
Chci tě rád, ty už víš

[Chorus: Akon]
Vidím, že windin 'a grindin' až na podlaze,
Vím, že jste mě vidět Hledal 'na vás a vy už víte
Chci tě rád, ty už víš
Chci tě rád, ty už víš

holka ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy