Texty písní Snoop Dogg R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece DROP IT LIKE IT'S HOT

DROP IT LIKE IT'S HOT

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(feat. Pharrell Williams)

[Intro]
Snooooooooooop..
Snooooooooooop..

[Chorus - Snoop Dogg]
When the pimp's in the crib ma
Drop it like it's hot
Drop it like it's hot
Drop it like it's hot
When the pigs try to get at ya
Park it like it's hot
Park it like it's hot
Park it like it's hot
And if a nigga get a attitude
Pop it like it's hot
Pop it like it's hot
Pop it like it's hot
I got the rolly on my arm and I'm pouring Chandon
And I roll the best weed cause I got it going on

[Verse - Pharrell Williams]
Uh! I'm a nice dude, with some nice dreams
See these ice cubes, see these Ice Creams?
Eligible bachelor, million dollar boat
That's whiter than what's spilling down your throat
The Phantom, exterior like fish eggs
The interior like suicide wrist red
I can excercise you, this can be your Phys. Ed
Cheat on your man ma, that's how you get ahizzead
Killer wit the beat, I know killers in the street
Wit the steel that'll make you feel like Chinchilla in the heat
So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit
Trying to ask me shit
When my niggaz fill ya vest they ain't gon pass me shit
You should think about it, take a second
Matter fact, you should take four B
And think before you fuck wit lil skateboard P

[refrén]

[Verse - Snoop Dogg]
I'm a gangsta, but y'all knew that
Da Big Bo$$ Dogg, yeah I had to do that
I keep a blue flag hanging out my backside
But only on the left side, yeah that's the Crip side
Ain't no other way to play the game the way I play
I cut so much you thought I was a DJ
[scratches] "two!" - "one!" - "yep, three!"
S-N double O-P, D-O double G
I can't fake it, just break it, and when I take it
See I specialize in making all the girls get naked
So bring your friends, all of y'all come inside
We got a world premiere right here, now get live!
So don't change the dizzle, turn it up a little
I got a living room full of fine dime brizzles
Waiting on the Pizzle, the Dizzle and the Shizzle
G's to the bizzack, now ladies here we gizzo

[refrén]

[Verse - Snoop Dogg]
I'm a Bad Boy, wit a lotta ho's
Drive my own cars, and wear my own clothes
I hang out tough, I'm a real Bo$$
Big Snoop Dogg, yeah he's so sharp
On the TV screen and in the magazines
If you play me close, you're on a red beam
Oh you got a gun so you wanna pop back?
AK47 now nigga, stop that!
Cement shoes, now I'm on the move
Your family's crying, now you on the news
They can't find you, and now they miss you
Must I remind you I'm only here to twist you
Pistol whip you, dip you then flip you
Then dance to this motherfucking music we crip to
Subscribe nigga, get yo issue
Baby come close, let me see how you get loose!

[refrén]

[Outro]
Snooooooooooop.
Snooooooooooop..
(feat. Pharrell Williams)

[Úvod]
Snooooooooooop ..
Snooooooooooop ..

[Chorus - Snoop Dogg]
Když pasák je v tahák ma
Pusť to jako je horko
Pusť to jako je horko
Pusť to jako je horko
Když prasata snažit získat na ya
Park je jako je horko
Park je jako je horko
Park je jako je horko
A pokud se nigga získat přístup
Pop je to horko
Pop je to horko
Pop je to horko
Mám Rolly o mou ruku a já jsem odlévání Chandon
A já roll nejlepší plevelů způsobit mám to děje

[Verse - Pharrell Williams]
Uh! Jsem hezký frajer, přičemž některé hezké sny
Viz těchto ledových kostek, viz tyto zmrzliny?
Způsobilé bakalářského, Million Dollar člun
To je bělejší než to, co je šířící se krku
The Phantom, exteriér, jako ryby, vejce
V interiéru, jako je sebevražda zápěstí červenou
I vy můžete záležitostí, může to být vaše Phys. Ed
Ošidit o váš muž ma, je to, jak se dostanete ahizzead
Killer vtip the beat, vím, že do Zabijáci na ulici
Wit z oceli, že si myslíte, že budete provádět v Činčila jako teplo
Tak nezkoušejte běžet až na mé ucho, že mluví všechny chraplavý hovno
Snažit se zeptat hovna
Když jsem niggaz vyplnit ya vestu, že není gon podej mi hovno
Měli byste myslet na to, brát druhého
Látka skutečnost, měli byste trvat čtyři B
A myslím, že před tebou kurva vtip lil skateboard P

[refrén]

[Verse - Snoop Dogg]
Jsem Gangsta, ale věděl, že y'all
Da Big Bo $ $ Dogg, jo jsem to musel udělat
Pořád modrou vlajku visící z mé zadní
Ale jen na levou stranu, jo to je Crip stranu
Není žádný jiný způsob, jak hrát hry, jak jsem hrát
Já to střih moc jsi myslel, že jsem byl DJ
[poškrábáním] "dva!" - "One!" - "Ano, tři!"
S dvojitým O-N-P, D-O dvojí G
Nemůžu to falešné, jen to zlomit, a když jsem to
Viz I Specializujeme se na výrobu všech dívek si nahý
Tak, aby vaši přátelé, všichni y'all jít dovnitř
Máme světovou premiéru právě tady, teď si živě!
Takže nemění dizzle, zase to trochu
Mám obývací pokoj plný jemné desetník brizzles
Čekání na Pizzle se Dizzle a Shizzle
G je na bizzack, nyní dámy zde máme gizzo

[refrén]

[Verse - Snoop Dogg]
Jsem Bad Boy, vtip je to jedno Lotta
Drive mých vlastních automobilů, a nosit své vlastní oblečení
I vyvěsíme těžký, já jsem reálný Bo $ $
Big Snoop Dogg, jo, že je to tak ostré
Na televizní obrazovce av časopisech
Pokud budete hrát mi blízké, jste na červený paprsek
Ach ty máš zbraň, takže si chtějí pop back?
AK47 nyní nigga, zastavte to!
Cement boty, teď jsem na cestách
Vaše rodina je pláč, teď se na novinky
Nemohou najít, a oni mi chybíš
Musím připomenout, jsem tu jen pro vás twist
Pistole bič vás, ponořit se pak flip vás
Pak tanec na tuto hudbu budeme mít sex se svou matkou na Crip
Odebírat nigga, si yo téma
Baby blíže, nechť se podívám, jak se dostanete volné!

[refrén]

[Outro]
Snooooooooooop.
Snooooooooooop ..
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy