Texty písní SOkO My wet dreams

My wet dreams

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

know I shouldn't think about you
But I do
Cause this morning, I woke up wet
Yes I do
You and I doing bang bang bang
In the back of your mother's car
For hours we did the same same same
Again in the other car

Ohhh Oooohhh

I know I shouldn't talk about you
But I do
I say "Oh my god, he's so fuckable"
Yes, I do
And you said that you love love love
my ass, cause it's really big
Softly kissed my bum bum bum
until you fell asleep

Ohhh Oooohhh

You say "Oh please come closer, whisper in my ear"
And I do
You say "Scream my name louder, tell me you love it"
And I do
And you move faster and faster
Just like a sex machine
And I scream louder and louder
I love your dick

And now when I look at you
I'm red like a tomato
I hardly articulate "Hello"
And I'm so ashamed
Cause every night every night
I see you in my wet dream
You are just like a porn star
And I suck your cock like a whore

I feel like a whore when I see you in my dreams
I feel like a whore when I see you in my wet dreams
I feel like a whore when I see you in my dreams
I feel like a whore when I see you in my wet dreams
I feel like a whore when I see you in my dreams
I feel like a whore when I see you in my wet dreams

Oooh! Ooooooooh
Já vím, že bych o tobě neměla přemýšlet
Ale přemýšlím
proto tohle ráno, jsem se probudila mokrá
Ano mokrá
Ty a já, děláme bang bang bang
Vzadu, v autě tvé mámy
Hodiny děláme to samé samé samé
Znova v dalším autě

Oh ooooohhh

Já vím že bych o tobě neměla mluvit
Ale mluvím
Já říkám " Oh můj bože, on je tak fuckable"
Ano říkám
A ty říkáš,že miluješ miluješ miluješ
můj zadek, protože je opravdu velký
Jemně políbíš moje bum bum bum
než usneš

Ohhh Oooohhh

Ty říkáš " Oh prosím přijď ke mě blíž, šeptej mi do ucha"
A já šeptám
Ty říkáš " křič mé jméno hlasitěji,řekni mi že to miluješ
A já říkám
A ty se pohýbuješ rychleji a rychleji
Jenom jako sex-mašina
A já kříčím hlasitěji a hlasitěji
Miluju tvého

**
A teď když se na tebe dívám
Jsem červená jako rajče
Stěží artikuluji "ahoj"
já jsem tak zahanbená
protože každou noc,každou noc
Tě vidím ve svých mokrých snech
Ty jsi jen jako porno hvězda
A já saju tvoje
** jako dě*ka

Cítím se jako dě*ka,když tě vidím ve svých snech
Cítím se jako dě*ka,když tě vidím ve svých mokrých snech
Cítím se jako dě*ka,když tě vidím ve svých snech
Cítím se jako dě*ka,když tě vidím ve svých mokrých snech
Cítím se jako dě*ka,když tě vidím ve svých snech
Cítím se jako dě*ka,když tě vidím ve svých mokrých snech

Oooh! Oooooooh
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy