Texty písní SOkO Soko Not Sokute Take My Heart

Take My Heart

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You can take my heart for a walk on the beach
You can take my heart for a little trip
You can take my heart very close to your heart
You can take my heart forever if you like

But not every heart belongs to any other
You and I
You and I are meant to be
I'm the one for you, You're the one for me
You love me as much as I do
When you look at me and we're skin to skin
I want you so
Please come in
And you love me more and more
And my love grows up with you
And you kiss me more and more
And I kiss you, too
And I kiss you, too

If I take your heart, I will cherish it every day
If I take your heart, I will heal these old wounds
If I take your heart, it's to make it happy
If I take your heart, it's forever close to mine

But not every heart belongs to any other
You and I
You and I are meant to be
I'm the one for you, You're the one for me
You love me as much as I do
When you look at me and we're skin to skin
I want you so
Please come in
And you love me more and more
And my love grows up with you
And you kiss me more and more
And I kiss you, too
And I kiss you, too

(violin solo!)

I don't care, I don't care
If I'm again carried away
If you swear, if you swear
To give me your heart in return
To give me your heart in return

I don't care, I don't care
If I'm again carried away
If you swear, if you swear
To give me your heart in return
To give me your heart in return
Můžete si vzít mé srdce na procházku po pláži
Můžete si vzít mé srdce na malý výlet
Můžete si vzít mé srdce velmi blízko k svému srdci
Můžete si vzít mé srdce navždy, pokud se vám líbí

Ale ne každý srdce patří jinému
Ty a já
Ty a já jsme chtěl být
Já jsem ten, pro tebe, jsi pro mě
Miluješ mě tolik jako já
Když se podíváte na mě, a my jsme tělo na tělo
Chci si to
Prosím, pojďte na
A miluješ mě víc a víc
A moje láska roste s vámi
A vy jste mě políbit víc a víc
A já jsem políbil vás taky
A já jsem políbil vás taky

Pokud vezmu tvé srdce, budu milovat každý den
Pokud vezmu tvé srdce, budu hojit tyto staré rány
Pokud vezmu vaše srdce, je to, aby byl šťastný
Pokud vezmu vaše srdce, je to navždy v blízkosti dolu

Ale ne každý srdce patří jinému
Ty a já
Ty a já jsme chtěl být
Já jsem ten, pro tebe, jsi pro mě
Miluješ mě tolik jako já
Když se podíváte na mě, a my jsme tělo na tělo
Chci si to
Prosím, pojďte na
A miluješ mě víc a víc
A moje láska roste s vámi
A vy jste mě políbit víc a víc
A já jsem políbil vás taky
A já jsem políbil vás taky

(Housle sólo!)

Je mi to jedno, je mi jedno
Pokud jsem zase unést
Máte-li přísahat, pokud si přísahat
Chcete-li mi své srdce na oplátku
Chcete-li mi své srdce na oplátku

Je mi to jedno, je mi jedno
Pokud jsem zase unést
Máte-li přísahat, pokud si přísahat
Chcete-li mi své srdce na oplátku
Chcete-li mi své srdce na oplátku
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy