Texty písní Sonata Arctica Deliverance They Follow

They Follow

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I walk with the crowd, alone,
Unseen, or am I imagining?
it's easy keep hiding at home
Still healing

I teach myself how to stay calm
When they wish to behold me
They may, take and divide my time
The secret, no one told me...

Like creatures of the night, they follow...
Bearing the wrong side
Is hard for me sometimes

This need I still can recognize
To swim in the oceans of vanity
Some of us enjoy the rain
[Choir:] and thunder

For me all the shadows are bright
I'm burning in the starlight and I
Hope to feel light as a kite
And fly towards the twilight of my life

Like creatures of the night, they follow...
Bearing the wrong side
Is hard for me sometimes
And now they

have disappointed my broken heart
I'm dancing, they're demanding
The unknown and innocent days are gone
Taken without asking

Safe, further away,
I'll disappear like a mountain without a trace
They tied a knot on my life
It gets tighter when I try to hide.

"They live like the vultures, for a filthy anecdote
They go thru my bones to find just one odd note
I welcomed them kindly, thus they have the right
To leave me in darkness with my shattered heart"

A face of a newly wedded clown
Doesn't offer you the high
Now you're lower than the poor souls you feed

Built the walls out of silence
I will not be taken there anymore
What is wrong with your eyes?
Sad for the right reasons?
I'll show you the ashes of life

No empathy behind your eyes
Sleeping like an angel every night

I don't feel Safe,
Can't disappear without getting my last embrace
They tied a knot on my life
It gets tighter when I try to hide.

Safe, further away,
Can't disappear without getting my last embrace
Once the time finally comes
Will they dig me up from my unmarked grave?
Procházím se v davu, sám,
neviditelný, nebo si to jen představuji?
Je jednoduché se stále skrývat doma.
Ještě se léčím.

Učil jsem se jak zůstat klidný,
když si přáli mě spatřit.
Oni smí, vzít a rozdělit můj čas.
Tajemství, které mi nikdo neřekl...

Jako kreatury noci, mě pronásledují...
Nesou mě na špatnou stranu.
Je to pro mě někdy těžké.

Tahle potřeba, kterou stále nedokážu rozeznat,
plavat v oceánech marnosti.
Někteří z nás si užívají déšť
a hřmění.

Pro mě jsou všechny stíny zářivé.
Hořím v hvězdné záři,
doufám, že se budu cít lehký jako papírový drak
a poletím napříč soumraku mého života.

Jako kreatury noci, mě pronásledují...
Nesou mě na špatnou stranu.
Je to pro mě někdy těžké.
A teď...

zmátli mé zlomené srdce
Já tancuji, oni jsou nároční
Neznámé a nevinné dny jsou pryč,
Vzaté bez zeptání.

V bezpečí, dál,
rozplynu se jako hora beze stopy.
Udělali smyčku na mém životě.
A je pevnější, když se zkouším schovat.

Žijou jako supi, pro sprosté vtipy
Jdou mými kostmi, aby našli jen jednu zvláštní poznámku.
Vítal jsem je vlídně, takže měli právo
opustit mě v temnotě s mým rozbitým
srdcem.

Tvář čerstvě ženatého klauna
ti nenabízela výsost.
Teď jsi ještě níž než ubožáci, které krmíš.

Stavím zdi z ticha,
nikdy už tam nebudu odvlečen.
Co se stalo s tvýma očima?
Jsou smutné ze správného důvodu?
Ukážu ti popel života.

Žádné vcítění v tvých očích
Spíš každou noc jako anděl.

Necítím se v bezpečí,
nemohu zmizet bez posledního objetí.
Udělali smyčku na mém životě
a je pevnější, když se zkouším schovat.

V bezpečí, dál,
nemohu zmizet bez posledního objetí.
Jednou ten čas konečně příjde,
Vykopou mě z mého neoznačeného hrobu?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy