Texty písní Sonata Arctica Ecliptica Blank File (Bonus Track)

Blank File (Bonus Track)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It is your new best friend, new eye in your private den
And you can find the world inside it every day
They know what you did today, hear everything you say
And when they send you mail,
they know where you will go sometime next day

They know your life, they have a file about you
They built your life, so they

Know what you like and know what you yearn
but they don't know a thing about me
I'm not that easy, I'm blank file in their memory

Caught in the web again, inside your private den
Where you can go to moon
or meet some people you will never see
You are a file in there, money in an open fair
You're a slave among the slaves, waiting for Y2K with a fear

They know your life, they have a file about you
They built your life, so they

Know what you like and know what you yearn
but they don't know a thing about me
I'm not that easy, I'm blank file in their memory

Still they try to take over, control my life,
but no one can do it but me
I'm not that easy, I'm blank file in their memory

Know what you like and know what you yearn
but they don't know a thing about me
I'm not that easy, I'm blank file in their memory

I am waiting, hoping and praying
to see - how this - will end - when they go down

How can it be, that you cannot see
what they are doing with thee
You are a life, new file in their memory, now they

Know what you like and know what you yearn
but they don't know a thing about me
I'm not that easy, I'm blank file in their memory

How can it be, that you cannot see
what they are doing with thee
spending your time, living your life
inside their machines there is one empty file, it is me
Je to tvůj nový nejlepší přítel, další oko ve tvém soukromém doupěti
A ty v něm můžeš najít svět každý den
Vědí co jsi dnes dělal, slyší všechno
co řekneš
A když ti pošlou mail,
ví kam půjdeš někdy příští den

Znají tvůj život, mají o tobě záznam,
Vystavěli tvůj život, takže...

Vědí co máš rád a po čem toužíš,
ale o mně neví vůbec nic,
Nejsem tak snadný, prázdná složka v jejich paměti

Znovu chycen na síti, ve tvém soukromém doupěti
Kde můžeš jít až na Měsíc,
nebo potkat lidi, které nikdy neuvidíš
Jsi tady složka, peníze na otevřeném trhu,
Otrok mezi otroky, očekáváš nástup roku 2000 se strachem

Znají tvůj život, mají o tobě záznam,
Vybudovali tvůj život, takže...

Vědí co máš rád a po čem toužíš,
ale o mně neví vůbec nic,
Nejsem tak snadný, prázdná složka v jejich paměti

Stále se snaží převzít, ovládat můj život,
ale nikdo to nedokáže, jen já
Nejsem tak snadný, prázdná složka v jejich paměti

Vědí co máš rád a po čem toužíš,
ale o mně neví vůbec nic,
Nejsem tak snadný, prázdná složka v jejich paměti

Čekám, doufám a modlím se
abych viděl – jak tohle – skončí – když poklesnou

Čím to může být, že nevidíš,
co s tebou dělají?
Ty jsi život, nová složka v jejich paměti, teď

Vědí co máš rád a po čem toužíš,
ale o mně neví vůbec nic,
Nejsem tak snadný, prázdná složka v jejich paměti

Čím to může být, že nevidíš,
co s tebou dělají?
trávíš svůj čas, žiješ svůj život
uvnitř jejich strojů je jedna prázdná složka, to jsem já
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy