Texty písní Sonata Arctica Ecliptica Picturing The Past

Picturing The Past

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In a house where no one never sleeps,
lays a man who sees more with his eyes
Picturing the past before him,
in a bed, alone, with clothes on
Paying for service he doesn't really need

With his eyes, he sees more love and lust
more tears, far too much to handle
Can't tell a soul, not this time, they'd lock him right up
Too much of burning bushes too much for his weak soul

In his mind, oh so jaded, he's gone too far behind
Of all the visions seen, this one makes him scream

He cannot live neither die in this world
Burning sensation inside, you know how that hurts?
Making up for the crimes of your life
With scythe as your sword,
you must fight 'till the end of time

Don't look behind, or you will fall through the time
Only time can make you see behind of the curtain hiding
secrets. Your time is up when you see the light

You can live as a noble man but when time,
You won't be left behind

With the sound of time ringing in his head,
He leaves the house where no-one sleeps
Job well done knowing that at least one will be pleased

Hiding is always useless, pictures will fade with time

Seeking for a winner of the day, prize of the life is here
Of all the visions seen this one makes him scream

He cannot live neither die in this world
Burning sensation inside, you know how that hurts?
Making up for the crimes of your life
With scythe as your sword,
you must fight 'till the end of time [2 times]
V domě, kde nikdy nikdo nespí
leží muž, který vidí víc než ostatní
vybavuje si minulost
v posteli, sám, oblečený
platí za služby, které vlastně nepotřebuje

Jeho očima vidí víc lásky a touhy
víc slz, je toho na něj moc
nikomu to nesmí říct, teď ne, jinak by ho zamkli
moc hořících keřů, je toho moc na jeho slabou duši

V jeho mysli, oh tak unavený, zašel příliš daleko
Ze všech těch vidin, které viděl, tahle ho nutí křičet

V tomhle světě nemůže žít, ani zemřít
Planoucí senzace uvnitř, víš jaká je to bolest?
Napravuješ všechny své zločiny, které jsi spáchal
S kosou místo meče
musíš bojovat až do konce časů.

Neohlížej se zpět, nebo se propadneš v čase
Jedině čas ti umožňuje nahlédnout za oponu skrývající tajemství. Tvůj čas vypršel, jakmile spatříš světlo

Můžeš žít jako šlechtic, ale čas tě stejně nenechá být

Se zvukem času zvonícím v jeho hlavě
Opouští dům, kde nikdo nespí
Dobře odvedená práce, ví, že aspoň jednoho to potěší

Schovávání se není nikdy k ničemu, obrazy se časem ztratí

Hledá dnešního vítěze, životní cena leží zde
Ze všech těch vidin, které viděl, tahle ho nutí křičet

V tomhle světě nemůže žít, ani zemřít
Planoucí senzace uvnitř, víš jaká je to bolest?
Napravuješ všechny své zločiny, které jsi spáchal
S kosou místo meče
musíš bojovat až do konce časů [2 krát]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy