Texty písní Sonata Arctica Songs of silence(live in Tokyo) False News Travel Fast

False News Travel Fast

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I Look out the Window, I see the sun in the sky, for now,
it is not for me
Stories of old times, Black Book of Lies with no reason nor rhymes
No secrets, no disguise

Colour of the jealousy that hangs over thee
p16.161611 2481013 ..14l
Why don't you believe, You still do not know me

Books of true tales, Mirrors of tragedy
Remorseful and pale
As always
These news travel fast
Walking cross snowfields, how can I trust in this path I leave
fading behind me
Pleading not guilty. It's in the nature of humankind
Installed in a manchild

Life can -do it in many ways, toss dirt on your face
But I am your man, and for you I do all I can

Standing on the station, watching your train slowly disappear
I'm only shell of a man, I thought you knew who I am

But go ahead and blame the fool
You have beliefs that aren't true
I have not lived the life you read from

The books of true tales, Mirrors of tragedy
My life is no game
It's a real shame the false news travel fast

Why do you keep me in the agony?
The Book of true tales
How can you hate and keep me in this agony?
The Mirror of tragedy
I haven't lied, I haven't cheated!
The Book of true tales
What do you think? What do you see when you look in
The Mirror of tragedy

And I'm still your man, and for you I do all I can

Books of true tales, Mirrors of tragedy
Remorseful and pale
as in past, these news travel fast
The books of true tales, Mirrors of tragedy
My life is no game
It's a real shame the false news travel fast
Koukám se z okna a vidím slunce na nebi
tentokrát to není pro mě
Příběhy starých časů, Černá kniha Klamů, bez důvodu ani rýmů
Žádná tajemství, žádná přetvářka

Barva žárlivosti, která se nad tebou drží
Proč nevěříš, že mě stále neznáš?

Knihy pravdivých pověstí, Zrcadla tragédie
Plných výčitek svědomí a bledosti
Jako vždycky
Tyto novinky cestují rychle
Křižují sněhová pole, jak můžu věřit této zemi ve které žiju
Vyhasíná za mnou
hájení neviného. To je přirozenost lidstva
zakódovaná v chlapci

život to může dělat různými způsoby, házet špínu na tvůj ksicht,
Ale já jsem tvůj člověk, a pro tebe udělám vše co můžu

Stojím na stadionu, sleduju tvůj vlak, pomalu mizí
Jsem jen schránka člověka, myslel jsem že jsi věděla kdo jsem

Ale jdu dále a svádím vinu na lež
Máš víry které nejsou pravdivé
Nežil jsem život ze kterého jsi četla

Ta kniha pravdivých příběhů, Zrcadla tragédie
Můj život není hra
Je to skutečná hanba, falešné novinky cestují rychle

Proč mě necháváš v agónii?
Kniha Pravdivých příběhů
Jak to můžeš nenávidět a nechávat mě v této agónii?
Zrcadlo tragédie
Nelhal jsem, nepodváděl jsem!
Kniha pravdivých příběhů
Co si myslíš? Co vidíš, když se podíváš do Zrcadla tragédie?

Jsem stále tvůj člověk, a pro Tebe udělám vše co můžu

Knihy pravdivých pověstí, Zrcadla tragédie
plná výčitek a bledosti
jako v minulosti, tyto novinky cestují rychle
Kniha pravdivých pověstí, zrcadla tragédie
Můj život není hra
Je to skutečné zahanbení, falešné novinky cestují rychle
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy