Texty písní Sonata Arctica The Days Of Grays No Dream Can Heal A Broken Heart

No Dream Can Heal A Broken Heart

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My dream, it seems, fails to see the mornings
My one and only aim
I hear you breathe, I'm not alone in the darkness
I feel something on my lips I should not

One, too many poison kisses
And I'm drowning in your deepest see
I found my destination, what I'm here for
I'm knocking on my heaven's door

One day we will run out of tomorrows
And yesterday's become the stuff our dreams are made of

Until today, I lived in the shadow world
Now heart is speaking, brain's defeated
Independent thought deleted...

One too many poisoned kisses...
And I'm drowning in your deepest sea
I found my destiny, something I'm here for...
I'm knockin' on my heaven's door.

And the map to find my sleeping wishes
Is hidden where I cannot see
When I'm awake, I need your poison kisses
To fall back in a living dream...

"Why do you fear to long for my love, please be strong.
If your heart can hear a song, you can't go wrong...
So repose your trust in me, save this love, live and see
If the life beyond this dream is what you seek..."

"Fill your deepest wishes,
Come take my poison kisses
Life is too short, this golden hour lasts for a lifetime..."

Give me your poison kiss,
Now, come night, I need my sleeping wish
Help me dream again, somehow kiss me now

With your poisoned lips
Oh, come night, I want my missing wish
Help me get one kiss, somehow
Hold me now

No dream can heal a broken heart...
When we're apart...

...On the sea of wishes
My dream that no one misses
Tears me apart, always, somehow
Goodbye love...
Můj sen, zdá se, poleví abychom spatřili rána
Můj hlavní a jediný cíl
Slyším Tě dýchat, nejsem sám v temnotě
Cítím na rtech něco, co bych neměl

Jeden, příliš mnoho polibků jedu
A já se utápím ve tvém nejhlubším moři
Našel jsem svůj cíl, pro který jsem zde
Klepu na svou nebeskou bránu

Jednoho dne spotřebujem všechny své zítřky
A včerejšky se stávají materiálem, z kterého jsou
Naše sny vyrobeny

Až dodnes jsem žil ve stínu světa
Nyní srdce promluvilo, mozek je poražen
Nezávislý, třebaže vymazaný...

Jeden, příliš mnoho otrávených polibků…
A já se utápím v Tvém nejhlubším moři
Našel jsem svůj osud, něco, pro co tu jsem
Klepu na svou nebeskou bránu

A mapa k nalezení mých spících přání
Je ukryta v místě, kde ji nemohu vidět
Když bdím, potřebuji Tvé otrávené polibky
Abych padal zpět do živého snu…

Proč se děsíč čekání na mou lásku?
Buď prosím silný
Pokud tvé srdce slyší tuto píseň, nemůžeš zabloudit.
Tak mi důvěřuj, uschovej tuto lásku, život a dívej se
Pokud život za tímto snem je to co hledáš

Naplň svá nejhlubší přání
Přijď a vem si mé otrávené polibky
Život je příliš krátký, tyto zlaté hodiny budou trvají
Po celý život

Dej mi své polibky jedu
Teď… Připluj, noci, potřebuji mé spící přání
Pomoz mi znovu snít, a polib mě – teď

Svými otrávenými rty
Ó noci, přijď, chci své postrádané přání
Pomoz mi dostat alespoň jeden polibek, jakkoli
Drž mě

Źádný sen nemůže vyléčit zlomené srdce
Když je ve dví

Na moři mých snů
Můj sen nepostrádá žádný další
Trhá mě ve dví, vždy, jakkoli
Sbohem, lásko…
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy