Texty písní Soul Asylum Grave Dancers Union New World

New World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lives in a little lonely town
No one's around except for the drinking
Nobody ever gets around
But those who leave the township sinking

May you rot in heaven
Gotta be home by seven

And the field burns away
The sky breathes it in
So why sit and wait for the new world to begin

I'm comin' out across your border
With new orders for you to take
I'd really like to take out your daughter
Down in the water, down by the lake

When the cold water's on her skin
I can feel how long it's been

And the neighbors will all be there
And no one will know what to wear
So why sit and wait for the new world to begin

I got a lot I gotta do
Just to get through the end of the day
It hardly ever even happens
But I go to sleep the same anyway

And you can't believe in yourself
You can't believe in anyone else
So why sit and wait for the new world to begin
Žije v malém městě osamělá
Nikdo kolem ní, kromě pití
Nikdo se nedostane kolem
Ale ti, kteří opouštějí potápějící se černošské čtvrti

Můžete shnít v nebi
Musím být doma do sedmi

A pole hoří dál
Obloha se dýchá v tom
Tak proč sedět a čekat na nový svět začít

Já přecházím hranice
Díky nové objednávky pro vás vzít
Já bych opravdu rád, aby se vaše dcera
Dole ve vodě, dole u jezera

Když se studené vody na kůži
Cítím, jak je to dlouho

A sousedé budou všichni tam
A nikdo nebude vědět, co na sebe
Tak proč sedět a čekat na světě začít

Mám hodně musím udělat
Jen proto, aby do konce dne
To se stane málokdy,
Ale já jsem jít spát stejné stejně

A vy nemůžete věřit v sebe sama
Nemůžete věřit v někoho jiného
Tak proč sedět a čekat na nový svět začít
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy