Texty písní Soulfly Prophecy Moses

Moses

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

What is wrong with humans from beginning of creation
Brutal dem a never gonna change no I
Father give dem life dat dem turn to sufferation
Politics dem worship in dem rage
They will never make to rule my life
No matter what takes I'm breaking their breaks
With Jah love humanity survive
No matter what takes I'm breaking their breaks

Moses, Moses where are u?
Please! Show up tell the children what to do

Father of creation
Give me inspiration
Father of creation
Give me inspiration
(is armmaggideon time)

What is wrong with humans from beginning of creation
Brutal dem a never gonna change no I
Father give dem life dat dem turn to sufferation
Politics dem worship in dem rage
They will never make to rule my life Ready Aim Fire

The
No matter what takes I'm breaking their breaks
With God love humanity survive
No matter what takes I'm breaking their breaks

Moses, Moses where are u?
Please! Show up tell the children what to do

Father of creation
Give me inspiration
Father of creation
Through da sufferation

In this world that seems so lost
Are we warriors, are we not?
So many battles I have fought
So many more, I'm a soldier of God
Men against men I don't understand
Hate breeds hate in this rat race
We against you, watching you fall
Follow me know, blood of my blood

In this world that seems so lost
Are we warriors, are we not?
So many battles I have fought
So many more, I'm a soldier of God

Tribal war
Jungle law
Follow me now
Blood of my blood

Moses, Moses where are u?
Please! Show up tell the children what to do
Co je špatného s lidmi od začátku stvoření
Brutalita je nikdy nezmění, ani mě
Otec dal jim život, jež oni si protrpějí
Politiky uctívají ve své zuřivosti
Nikdy nebudou vládnout mému životu
Je jedno co to bude stát, dýchám jejich zlomem
S láskou Jehovou lidstvo přežije
Je jedno, co to bude stát, dýchám jejich zlomem

Mojžíši, Mojžíši, kde jsi?
Prosím! Ukaž dětem, co mají dělat

Otec stvoření
Dej mi inspiraci
Otec stvoření
Dej mi inspiraci
(je čas armagedonu)

Co je špatného s lidmi od začátku stvoření
Brutalita je nikdy nezmění, ani mě
Otec dal jim život, jež oni si protrpějí
Politiky uctívají ve své zuřivosti
Nikdy nebudou vládnout mému životu, připrav pozor pal

Je
Jedno co to bude stát, dýchám jejich zlomem
S láskou Boží lidstvo přežije
Je jedno, co to bude stát, dýchám jejich zlomem

Mojžíši, Mojžíši, kde jsi?
Prosím! Ukaž dětem, co mají dělat

Otec stvoření
Dej mi inspiraci
Otec stvoření
Skrze tvé utrpení

V tomto světě, jež zdá se být tak ztracený
Jsme bojovníci či ne?
Tolik bojů jsem bojoval
Tolik ještě, jsem vojákem Božím
Člověk proti člověku, nerozumím tomu
Nenávist plodí nenávist v krysí rase
My proti vám, sledujeme váš pád
Následuj mě, krev mé krve

V tomto světě, jež zdá se být tak ztracený
Jsme bojovníci či ne?
Tolik bojů jsem bojoval
Tolik ještě, jsem vojákem Božím

Domorodá válka
Zákon džungle
Následuj mě nyní
Krev mé krve

Mojžíši, Mojžíši, kde jsi?
Prosím! Ukaž dětem, pověz jim co mají dělat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy