Texty písní Soulfly Soulfly .3. One Nation

One Nation

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A vision of unselfishness, a union of black and white
One nation of all races, it's clear within my sight
I see it clear, no hate, no fear, no soldiers sent to die
A state that's free and thrives on peace, no greed, no threat to life

We won't build the weapons of war which looms over your
heads We'll not feed the war machines that lead our youth
to death We won't close our eyes to the atrocities which abound

We won't stand and watch until we're six feet underground

The future is our burden, we can't stand and watch
As the world around crumbles, opposing armies march
We work towards our goal: one nation - unity
And you must be the convert who works towards world peace

Muthafuckers around us who stand and say no way
Opposing lessened armies, they say are here to stay
But no one knows until we try, what we all can do
I won't watch children die, it's up to me and you

Our world is divided, the boundaries have been drawn
Ideas are decided by where you have been born
You can't judge people by the government of their land
They're flesh and blood like us - why don't you understand?

The future is our burden, we can't stand and watch
As the world around crumbles, opposing armies march
We work towards our goal: one nation - unity
And you must be the convert who works towards world peace
Vize nesobeckosti, spojení černé a bílé
Jeden národ všech ras, ve mně je to jasné
Vidím to jasně, bez nenávisti, beze strachu, bez vojáků poslaných na smrt
Stát, jež je volný a vzkvétá v míru, bez chamtivosti, bez hrozeb života

Nesestavíme zbraně války, jež se tyčí nad vašimi hlavami. Nenakrmíme válečné stroje, jež vedou vaše mladé do války. Nezavřeme své oči před krutostmi, jež přetékají

Nebudeme jen tak stát a sledovat, dokud nebudeme šest stop pod zemí

Budoucnost je naším břemenem, nemůžem stát a sledovat
Jak se svět okolo hroutí, protější armády kráčí
Pracujeme za své cíle: jeden národ - spojenectví
A musíš být tím, kdo pracuje za světový mír

Sráči okolo nás kdo stojí a říkají v žádném případě
Protější zmenšené armády, říkají, že tu musí být
Ale nikdo neví dokud se snažíme, co dokážeme.
Nebudeme sledovat děti umírat, je to na tobě a mě.

Náš svět je rozdělen, hranice se ztopily
Myšlenky jsou podvedeny tam, kde ses narodil
Nemůžeš soudit lidi podle vlády jejich země
Jsou tělem a krví jako my - proč to nechápeš?

Budoucnost je naším břemenem, nemůžem stát a sledovat
Jak se svět okolo hroutí, protější armády kráčí
Pracujeme za své cíle: jeden národ - spojenectví
A musíš být tím, kdo pracuje za světový mír
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy