Texty písní Soundtrack - 8 Mile (2008) Eminem

Eminem

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Look, if you had one shot, or one opportunity
To seize everything you ever wanted-One moment
Would you capture it or just let it slip?
Yo


His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy
There´s vomit on his sweater already, mom´s spaghetti
He´s nervous, but on the surface he looks calm and ready
To drop bombs, but he keeps on forgettin
What he wrote down, the whole crowd goes so loud
He opens his mouth, but the words won´t come out
He´s chokin, how everybody´s jokin now
The clock´s run out, time´s up over, bloah!
Snap back to reality, Oh there goes gravity
Oh, there goes Rabbit, he choked
He´s so mad, but he won´t give up that
Easy, no
He won´t have it , he knows his whole back´s to these ropes
It don´t matter, he´s dope
He knows that, but he´s broke
He´s so stagnant he knows
When he goes back to his mobile home, that´s when it´s
Back to the lab again yo
This whole rhapsody
He better go capture this moment and hope it don´t pass him


You better lose yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime you betta
Lose yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime you betta


His soul´s escaping, through this hole that is gaping
This world is mine for the taking
Make me king, as we move toward a, new world order
A normal life is borin, but superstardom´s close to post mortem
It only grows harder, only grows hotter
He blows it´s all over these hoes is all on him
Coast to coast shows, he´s known as the globetrotter
Lonely roads, God only knows
He´s grown farther from home, he´s no father
He goes home and barely knows his own daughter
But hold your nose cuz here goes the cold water
His hoes don´t want him no mo, he´s cold product
They moved on to the next schmoe who flows
He nose dove and sold nada
So the soap opera is told and unfolds
I suppose it´s old partna´, but the beat goes on
Da da dum da dum da da


You better lose yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime you betta
Lose yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime you betta


No more games, I´ma change what you call rage
Tear this mothafuckin roof off like 2 dogs caged
I was playin in the beginnin, the mood all changed
I been chewed up and spit out and booed off stage
But I kept rhymin and stepwritin the next cypher
Best believe somebody´s payin the pied piper
All the pain inside amplified by the, fact
That I can´t get by with my 9 to, 5
And I can´t provide the right type of life for my family
Cuz man, these goddam food stamps don´t buy diapers
And it´s no movie, there´s no Mekhi Phifer, this is my life
And these times are so hard and it´s getting even harder
Tryin to feed and water my seed, plus
teeter-totter caught up between being a father and a prima donna
Baby mama drama´s screamin on and
Too much for me to wanna
Stay in one spot, another day in monotony´s
gotten me to the point, I´m like a snail
I´ve got to formulate a plot or end up in jail or shot
Success is my only mothafuckin option, failure´s not
Mom, I love you, but this trailer´s got to go
I cannot grow old in Salem´s lot
So here I go it´s my shot.
Feet fail me not, this may be the only opportunity that I got


You better lose yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime you betta
Lose yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime you betta


You can do anything you set your mind to, man



Podívejte se, kdyby jsi měl jeden výstřel, nebo jednu příležitost
Chcete-li využít vše, co kdy chtěla-One moment
Chtěl bych vám ji zachytit, nebo jen ať ho proklouznout?
Yo

Verse: 1
Jeho dlaně jsou zpocený, kolena slabý, paže jsou těžké
Zatím není vyzvracet na jeho svetru již, máma na špagety
Je nervózní, ale na povrchu vypadá v klidu a připraveni
K poklesu bomby, ale on pořád zapomíná
Co si zapisoval, celý dav je tak nahlas
On otevře ústa, ale slova,nevijdou
Jsou ucpaná, jak všichni hned škádlejí
Hodiny se vyčerpají, čas se děje více, bloah!
Chytat zpět do reality, Oh tam chodí gravitační
Ach, tam jde Králík, co udusilo
On je tak naštvaný, ale nechce vzdát, že
Easy, no
On nebude mít to, co ví, jeho celek se zpět do těchto lan
Je to na tom, že je hlupák
On ví, ale on se zlomil
Je to stagnující ví
Když se vrací ke své mobilní domů, to je, když je to
Back to the lab opět yo
Celá básnění
Je lepší jít zachytit tento moment a doufám, že nepředávají mu

[Chorus:]
Radši ztratit sám sebe v hudbě, v okamžiku
Vlastníte to, radši nikdy nechá se
Vy dostanete pouze jeden výstřel, nenechte si ujít vaše šance na úder
Tato možnost přichází jednou za život jste Betta
Ztratit se v hudbě, v okamžiku
Vlastníte to, radši nikdy nechá se
Vy dostanete pouze jeden výstřel, nenechte si ujít vaše šance na úder
Tato možnost přichází jednou za život jste Betta

Verse: 2
Jeho duše na útěku, a to prostřednictvím tohoto otvoru, který je zející
To je můj svět pro přijímání
Tak mě ustanovil králem, jak se pohybovat směrem k nové uspořádání světa
Normální život je borin, ale superstardom je poblíž post mortem
Je jen roste těžší, jen roste rozpálenější
On rány je to celé tyto kultivátory je všechno v něm
Pobřeží k pobřeží ukazuje, co je známo jako světoběžník
Lonely silnice, jen Bůh ví
On pěstuje dále od domova, je bez otce
Šel domů a sotva zná jeho vlastní dcera
Ale hold nosem cuz zde jde chladné vody
Jeho kultivátory nechcete mu nic ne, on je studená výrobku
Se přestěhovali na další schmoe kteří toky
Ten nos holubice a prodávané nada
Takže mýdlová opera je oznámili a působení
Předpokládám, že je to starý partna ', ale porazit se děje
Da da dum da dum da da

[Chorus]
Radši ztratit sám sebe v hudbě, v okamžiku
Vlastníte to, radši nikdy nechá se
Vy dostanete pouze jeden výstřel, nenechte si ujít vaše šance na úder
Tato možnost přichází jednou za život jste Betta
Ztratit se v hudbě, v okamžiku
Vlastníte to, radši nikdy nechá se
Vy dostanete pouze jeden výstřel, nenechte si ujít vaše šance na úder
Tato možnost přichází jednou za život jste Betta


Žádné další hry, I'ma změnit to, co říkáte zuřivost
Sci této mothafuckin střechy z obdobného 2 psi v kleci
Byl jsem hrál v beginnin, nálada všech změnila
Jsem žvýkal a vyplivnout a booed mimo fázi
Ale jsem si rhymin a stepwritin další šifra
Nejlepší věřit něčí platí na strakatý dudák
Všechna ta bolest uvnitř amplifikované, které, fakt
To nemůžu se dostat do mého 9 až, 5
A nemohu poskytnout správný typ života pro mou rodinu
Cuz chlape, proklatý těchto potravin známky nebudou kupovat plenky
A to žádný film, není Mekhi Phifer, toto je můj život
A tyto časy jsou tak tvrdé a je to stále ještě těžší
Snažím, aby krmivo a voda můj osiva, plus
balancovat-vrávorat dohnaly je mezi otcem a prima donna
Baby máma drama o screamin a
Příliš mnoho pro mě chtít
Pobyt v jednom místě, další den v jeho jednotvárnost
mi dostala do bodu, já jsem jako hlemýžď
Mám formulovat pozemku nebo skončit ve vězení nebo výstřel
Úspěch je moje jediná mothafuckin možnost, selhání není
Mami, mám tě rád, ale tento trailer je tu jít
Nemůžu zestárnout v Salem los
Tak sem jdu je můj výstřel.
Nohy mi nestačil ne, může to být jediná příležitost, že mám

[Chorus]
Radši ztratit sám sebe v hudbě, v okamžiku
Vlastníte to, radši nikdy nechá se
Vy dostanete pouze jeden výstřel, nenechte si ujít vaše šance na úder
Tato možnost přichází jednou za život jste Betta
Ztratit se v hudbě, v okamžiku
Vlastníte to, radši nikdy nechá se
Vy dostanete pouze jeden výstřel, nenechte si ujít vaše šance na úder
Tato možnost přichází jednou za život jste Betta


Můžete si udělat cokoliv nastavíte váš názor na člověka
Hele, kdybys měl jedinou šanci
Nebo jedinou možnost
Vzít si všechno, co jsi kdy chtěl
V jedinej okamžik
Hmát bys po tom, nebo bys to nechal plavat?
Jo, ruce se mu potí, kolena podklesávaj
Paže má těžký, zvratky na
Svetru, máminy špagety, je nervní
Ale navenek vypadá klidnej a připravenej
Hodit bombu, ale nezapomíná
Co napsal, protože dav dělal
Hroznej randál, otevírá pusu, ale slova
Nevycházej, skoro se dusí, co?
Všichni vtipkujou, čas běží
A potom je po všem - bloaw?
Padni nohama na zem
Tady působí zemská přitažlivost,
A přichází Rabbit
Znovu se dusí, šílí
Ale nechce to vzdát tak snadno, to ne
Nenechá to bejt
Ví, že stojí zády ke zdi
Je to jedno, stejně je nadopovanej
Ví to, ale je na dně, je v rauši
Takže ví, že až se vrátí do svýho
Karavanu, musí zpátky do práce
Znovu, jo, k tomu hroznýmu rapu
Raděj by se měl chopit šance a
Doufat, že mu vyjde
Refrén (2x):
Raději se rozpusť v muzice
Když ji máš
Raději bys ji neměl nechat plavat, oh
Máš jen jednu naději
Nepromarni svou šanci
Protože příležitost
Přichází v životě jen jednou, yo
Takže bys měl raději
Duše uniká tou široce otevřenou dírou
Tenhle svět mi patří
Korunuje mě za krále,
Usilujeme o novej světovej řád
Obyčejnej život je nudnej
Bejt hvězdou znamená bejt nesmrtelnej
Bude to čím dál tvrdší, čím dál žhavější
Omámí nás, holky se na něj lepěj
Dává show po celý zemi, je známej
Jak světoběžník, osamělý ulice ho ničej
Ví, že je daleko od domova
Není dobrej otec, když se vrátí domů
Skoro svou dceru nepozná
A nyní se držte, přijde studená sprška
Holky už o něj nestojej
Je prošlý zboží, táhnou dál
K dalšímu žhavými chlápkovi,
Co padne na čumák
A je hotovej, tak končí červený knihovny
Myslím, že to je vobehraná písnička
Ale beat pokračuje
Da da dum da dum da da
Refrén (2x)
Takže bys měl raději
Už žádný hry, už toho mám dost
Strhávám tu podělanou střechu
Jako dva psi zavřený v kleci,
Jsem ze začátku hrál tu hru
Ale už nemám náladu, jsem vyflusanej
A profláknutej a vypískanej z jeviště
Ale rýmoval jsem dál a psal další slova
Toho krysaře z Harlemu asi taky někdo podplatil
Všechnu tu bolest, co je ve mně
Ještě zesílila skutečnost
Že nemůžu dělat obyčejnou práci
A nedokážu svý rodině nic nabídnout
Protože za ty podělaný známky na jídlo
Nejdou koupit plínky
A to není film s Mekhim Phiferem
Je to můj život a ty doby jsou tak zlý
A je to čím dál horší
Musím jíst a obstarat svou rodinu, a navíc
Se ta malá potácí mezi
Otcem a primadonou
Matka dítěte pořád řve
A to je na mě moc, už tu
Nechci zůstat, je mi jedno, co se stane
Dospěl jsem k okamžiku, že jsem jako šnek
Musím si udělat plán nebo
Skončím za mřížema nebo mě zastřelej
Úspěch je moje jediná zatracená šance
Selhání ne, mami, mám tě rád
Ale ten karavan musí zmizet
Nechci zestárnout v tý díře Salemu
Teď přichází moje šance
No tak, nohy, nenechte mě ve štychu, protože
Tohle je možná moje poslední příležitost
Refrén (2x)
Takže bys měl raději
Dosáhneš všechno, pro co se rozhodneš

Interpret

  • Interpret Soundtrack - 8 Mile (2008)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy