Texty písní Soundtrack - Glee (2009) Bad Reputation Ice Ice Baby

Ice Ice Baby

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hello V.I.P

Ice Ice Baby
Ice Ice Baby
All right stop
Collaborate and listen
Ice is back with my brand new invention
Something grabs a hold of me tightly
Then I flow that a harpoon daily and nightly
Will it ever stop?
Yo--I don't know
Turn off the lights and I'll glow
To the extreme I rock a mic like a vandal
Light up a stage and wax a chump like a candle.

Dance
Bum rush the speaker that booms
I'm killin your brain like a poisonous mushroom
Deadly, when I play a dope melody
Anything less that the best is a felony
Love it or leave it
You better gain way
You better hit bull's eye
The kid dont play
If there was a problem
Yo, I'll solve it
Check out the hook while my DJ revolves it

Ice Ice Baby Vanilla (4X)

Now that the party is jumping
With the bass kicked in, the Vegas are pumpin'
Quick to the point, to the point no faking
I'm cooking MC's like a pound of bacon
Burning them if they're not quick and nimble
I go crazy when I hear a cymbal
And a hi hat with a souped up tempo
I'm on a roll and it's time to go solo
Rollin in my 5.0
With my ragtop down so my hair can blow
The girlies on standby
Waving just to say HI
Did you stop?
No--I just drove by
Kept on pursuing to the next stop
I busted a left and I'm heading to the next block
That block was dead

Yo--so I continued to A1A Beachfront Ave.
Girls were hot wearing less than bikinis
Rockman lovers driving Lamborghinis
Jealous 'cause I'm out getting mine
Shay with a guage and Vanilla with a nine
Reading for the chumps on the wall
The Chumps are acting ill because they're so full of eight balls
Gunshots ranged out like a bell
I grabbed my nine--
All I heard were shells
Fallin on the concrete real fast
Jumped in my car, slammed on the gas
Bumper to bumper the avenue's packed
I'm tryin to get away before the jackers jacke
Police on the scene
You know what I mean
They passed me up, confronted all the dope fiends
If there was a problem
Yo, I'll solve it
Check out the hook while my DJ revolves it

Ice Ice Baby Vanilla (4X)

Take heed, 'caese I'm a lyrical poet
Miami's on the scene just in case you didn't know it
My town, that created all the bass sound
Enough to shake and kick holes in the ground
'Cause my style's like a chemical spill
Feasible rhymes that you can vision and feel
Conducted and formed
This is a hell of a concept
We make it hype and you want to step with this
Shay palays on the fade, slice it like a ninja
Cut like a razor blade so fast
Other DJ's say, "Damn"
If my rhyme was a drug
I'd sell it by the gram
Keep my composure when it's time to get loose
Magnetized by the mic while I kick my juice
If there was a problem
Yo--I'll solve it!
Check out the hook while Deshay revolves it.
Yo, VIP, pojďme ho kop!

Ice Ice Baby

Ice Ice Baby

Všechna práva stop

Spolupráce a poslouchej

Ledové je zpět s mým zbrusu nový vynález

Něco mání jeden držel mě pevně

Pak jsem, že tok harpunou denní a noční

Bude to vůbec zastavit?

Yo - nevím

Zhasni a budu záře

Chcete-li extrémní I rock jeden mic jako vandal

Lehké až do stádia vosk a jeden vůl jako svíčka.

Dance

Bum Rush řečníkem, že boom

Jsem killin vašem mozku jako jedovaté růst jako houby po dešti

Deadly, když jsem hrála drogy melodie

Ještě méně, že nejlepší je zločin

Láska, nebo z ní odchází

Ty lepší způsob, jak získat

Radši zasáhnout střed terče

Ten kluk dont hrát

Pokud tam byl nějaký problém

Jo, budu to řešit

Podívejte se na háku, zatímco mí DJ to točí

Vanilla Ice Ice Baby (4x)

Nyní, že strana je ve skocích

S nakopnutý bas, tím jsou Vegas Pumpin '

Rychle k bodu k bodu žádný simulant

Já jsem na vaření MC jako půl kila slaniny

Pálení je v případě, že nejste rychlý a mrštný

I zbláznit, když jsem slyšel činel

A hi klobouk s souped do tempa

Já jsem na svitek a je čas jít sólo

Rollin v mém 5,0

S mojí automobil s odnímatelnou hadrovou střechou dolů tak, moje vlasy můžete vyhodit

Děvčátka se v pohotovostním režimu

Waving jen pozdravit

Vy jste přestal?

No - prostě jsem jel do

Uchovávány na sledují na příští zastávce

Já a levicově vězněný jsem čísla na příští blok

To blok byl mrtvý

Yo - so I nadále A1a Beachfront Ave.

Dívky byly horké nošení méně než bikinách

Rockman milovníky jízdy Lamborghinis

Žárlivý 'protože já jsem se dostat dolu

Kočár s rozchodem kolejí a vanilkovou s devíti

Čtení pro chumps na zeď

V Chumps se jedná špatně, protože oni jsou tak plné osm míčů

Střílení pohybovala se jako zvon

I popadl můj devět --

Všechno, co jsem slyšel byly skořápky

Fallin na konkrétní reálné rychle

Skočil do auta, rozcupoval na plyn

Nárazník na nárazník v aleji je zabaleno

Jsem snažím se dostat pryč před jackers jacke

Policie na místě činu

Víte, co myslím

Šli mi vstát, které čelí všechny drogy ďáblové

Pokud tam byl nějaký problém

Jo, budu to řešit

Podívejte se na háku, zatímco mí DJ to točí

Vanilla Ice Ice Baby (4x)

Mějte se na pozoru, 'caese jsem lyrický básník

Miami je na scéně jen v případě, že jste nevěděli

Moje město, které je vytvořily všechny basového zvuku

Dost se třepe a kopat díry v zemi

'Protože můj styl je jako chemická rozsypat

Vhodné rýmy, které můžete vizi a pocit

Proběhlo a tvarované

To je peklo a koncepce

Děláme to humbuk a chcete se s tímto krokem

Kočár palays na blednout, nakrájet ho jako ninja

Řezané jako žiletka tak rychle

Další DJ se říci, "Damn"

Pokud moje říkanka byla droga

Chtěl bych prodat na gram

Mějte můj klid, když je čas, aby si volné

Magnetizovaného na mic, když jsem kop můj džus

Pokud tam byl nějaký problém

Yo - I'll řešení!

Podívejte se na háku, zatímco Deshay to točí.

Vanilla Ice Ice Baby (4x)

Yo člověka - ať se odsud dostat!

Slovo tvé matce!

Ice Ice baby příliš chladno

Ice Ice baby příliš chladno příliš chladno (3x)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy