Texty písní Soundtrack - The last song Bring On the Comets

Bring On the Comets

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Suddenly, we were left
Without the worry of tomorrow
And comets fell from the sky
I took your breath
You took my sorrow

You walked sad in a dream
But count your days boy, they are fading
You set a fire in my heart
One chance in a lifetime was worth the waiting

Let us go easy
As we watch them hit the ground
When the light is gone the memory of nothings left to sound
Memories sweet whispers are all that w'll have left
So fall into these arms tonight and share this one last breath

Bring on the comets x3
Bring on x4
Najednou jsme byli vlevo
Bez starostí se zítra
A komety spadl z nebe
Vzal jsem si dech
Vzal jsi můj smutek

Nacházíte chodil smutný ve snu
Ale počítat vaše dny chlapec, jsou blednutí
Můžete nastavit oheň v mém srdci
Jedna šance za celý život stál za čekání

Pojďme snadné
Jak jsme se dívat se na ně dopadl na zem
Když světlo je pryč paměť nesouvislá vlevo na zvuk
Vzpomínky sladké šeptá jsou všechny, které w'll opustily
Takže spadají do těchto zbraní večer a sdílet tento poslední dech

Přineste na komety X3
Přineste na x4

Interpret

  • Interpret Soundtrack - The last song
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy