Texty písní Soundtrack - The last song Tyrant

Tyrant

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Watching myself when I'm taking strides but here comes the moon and it feels and it feels like an informer quick run away hide before they see you, you know it is all, all a glow

Walking on water seems perilous now you got my trust and it feels, and it feels like sabotage when I'm pulling triggers back on myself you know it is all I know, is all I know

And it feels so real from the outside looking in
And it feels so real from the outside
From the out
From the out tyrant
Tyrant tyrant

Feel capable of most anything this crippled bears gonna sing gonna bring you all the years is quick turn around look your shadows could could not beautiful lies for you is what they do ..

And it feels so real from the outside looking in
And it feels so real from the outside
From the out
From the out tyrant
Tyrant tyrant

I'll stay with apathy im blind but I can see the tyrant to the bone
I'll stay with apathy im blind but I can see

Don't justify me
Don't justify me
Don't justify me

No

And it feels so real from the outside looking in
And it feels so real from the outside
From the out
And it feels so real from the outside looking in
And it feels so real from the outside
From the out

Tyrant tyrant tyrant
Sledování sám, když jsem s pokroky, ale tady přichází měsíc a to cítí, a to cítí se jako informátor rychlý utéct schovat před tím, než vás, víte, že je všechny, všichni záře

Chůze po vodě se zdá nebezpečné Teď máš mou důvěru, a to cítí, a je to jako sabotáž, když jsem tahem vyvolává zpátky na sebe víte, že je všechno, co vím, je všechno, co vím

A to je tak reálný z pohledu zvenčí se
A to je tak reálný zvenku
Z ven
Z ven tyran
Tyran tyran

Klidně může nejvíce cokoli této zmrzačené nese zpívat to přinese vám všem let je rychlý otočit vypadat vaše stíny by nebylo krásné lži pro vás je to, co dělají ..

A to je tak reálný z pohledu zvenčí se
A to je tak reálný zvenku
Z ven
Z ven tyran
Tyran tyran

Zůstanu s apatie im slepý, ale vidím, tyran až na kost
Zůstanu s apatie im slepý, ale vidím

Neodůvodňují mě
Neodůvodňují mě
Neodůvodňují mě

Ne

A to je tak reálný z pohledu zvenčí se
A to je tak reálný zvenku
Z ven
A to je tak reálný z pohledu zvenčí se
A to je tak reálný zvenku
Z ven

Tyran tyran tyrana

Interpret

  • Interpret Soundtrack - The last song
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy