Texty písní Soundtrack - Victoria Gebbeth (2011) Skate

Skate

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Náš první pohled byl skutečný,
bylo to mezi čtyrma očima,
chtělo to pár dní,
kdy si na to přišel,
ty pohledy se nedají zapomenout,
víš,že mě to bolí,ale pokračuješ

Vždycky když si přijel,
myslela jsem že ten pocit cítim poprvý,
udělal si mě jinou,takovou jako už nikdy

Ty pohyby,pocity,dotyky,
všechno si dělal pro mě,
zprávy to dokazovaly,
jen sem nevěděla jestli to není lež,
je těžké ti uvěřit

Když do minuty všechno změníš,
stačili dva dny,
a já věřila,že to bude navždy,
setkání s mýma dvaceti dněma,
jsou zapsány v mým deníku,

Neměla jsem věřit všem těm lžím,
když si řikal věř mi,

RF: skate je jen trik, na kterym se učíš,
zlomit lásku,
bylo tak strašně vzpomínkový,
ty víš jak to bylo,
přijel si ke mně a chtěl si mě schodit,
když jsem seděla,vždy si přišel tak blízko

Ten den jsem znala štěstí,
bylo to jako kdyby mi podalo ruku,
a řekl vítej v mém světe,

Zeptala jsem se tě jestli přijedeš,
ty si napal nevim,
a dvěře se pomalu zavíraly,
zkoušela jsem nevěřit,
a smát se všem blbostem

Když ubyly dva dny,
bylo všechno uplně jinak,
tak strašně zvláštní,
jako kdyby byl konec


RF: skate je jen trik, na kterym se učíš,
zlomit lásku,
bylo tak strašně vzpomínkový,
ty víš jak to bylo,
přijel si ke mně a chtěl si mě schodit,
když jsem seděla,vždy si přišel tak blízko


Náš první pohled byl skutečný,
bylo to mezi čtyrma očima,
chtělo to pár dní,
kdy si na to přišel,
ty pohledy se nedají zapomenout,
víš,že mě to bolí,ale pokračuješ

Teď od znova,
jak to všechno začalo?
Přišla tvoje bejvalá,
a ty si dělal věci,
do kterých nevidim,
začla jsem vidět až když si mi otevřel oči


Vždycky když si přijel,
myslela jsem že ten pocit cítim poprvý,
udělal si mě jinou,takovou jako už nikdy

RF: skate je jen trik, na kterym se učíš,
zlomit lásku,
bylo tak strašně vzpomínkový,
ty víš jak to bylo,
přijel si ke mně a chtěl si mě schodit,
když jsem seděla,vždy si přišel tak blízko

RF: skate je jen trik, na kterym se učíš,
zlomit lásku,
bylo tak strašně vzpomínkový,
ty víš jak to bylo,
přijel si ke mně a chtěl si mě schodit,
když jsem seděla,vždy si přišel tak blízko
Our first sight was real,
it was face to face, it took a few days,
when you figure it out,
those views can not forget,
you know it hurts me, but you continue

Every time he came,
I thought that the first time I feel the feeling,
made me different, such as never

These movements, feelings, touch,
everything you did for me,
reports that prove just here did not know if it's not a lie, it's hard to believe they

When the minute you change everything,
managed two days, and
I believed that it will be forever, meeting with my twenty day are written in my diary,

i did not believe all the lies
when I say trust me

RF: is the only skate trick on whom
you learn to break the love was so terribly memorial, you know how it was,
he came to me and wanted me thrust
when I was sitting, he always came so close

That day I knew luck,
it was as if my hand and said
welcome to my world,

I asked you if you come,
you do not know napalm,
and the doors slowly closed, I tried not to believe, and laugh all the bullshit

When decreased two days,
everything was completely different,
so very strange, as if the end

RF: is the only skate trick on whom
you learn to break the love was so terribly memorial, you know how it was,
he came to me and wanted me thrust
when I was sitting, he always came so close

Our first sight was real,
it was face to face, it took a few days,
when you figure it out,
those views can not forget,
you know it hurts me, but you continue

Now, from scratch,
how it all began?
Came used to be yours,
and you did things in which not see,
I started to see and when you opened my eyes

Every time he came,
I thought that the first time I feel the feeling,
made me different, such as never

RF: is the only skate trick on whom
you learn to break the love was so terribly memorial, you know how it was,
he came to me and wanted me thrust
when I was sitting, he always came so close

RF: is the only skate trick on whom
you learn to break the love was so terribly memorial, you know how it was,
he came to me and wanted me thrust
when I was sitting, he always came so closeInterpret

  • Interpret Soundtrack - Victoria Gebbeth (2011)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy