Texty písní Static-X Cult Of Static Hypure

Hypure

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hypure
Extra long for gliding and sliding
Skin compatibility
Long lasting
Pure original formula
Personal
Never dries out your skin
Ready put it in
Baby, baby, baby, baby, baby
Never gets sticky
See directions for use
Original body conditioning
Party
Twist that cap off
Put it to use

Hypure
Super concentrated
Faster
Never terminate it

Spread it all around
To enhance your pleasure
It only takes a few drops
And it never stops
Pure original formula
Personal
Never dries out your skin
Ready put it in
Take me
Take it how you want
I'm ready for you
Original body conditioning
Party
Let's get it started and
Put it to use

Hypure
Super concentrated
Faster
Never terminate it
Penetrate it
Harder, faster
Spread it around
Twisting positioning
Push it in further
Never ever
Suspect synthetic
Glistening under the glow
Make me hyper
Extra dlouhé pro klouzání a zasouvání
Kožní kompatibilita
Dlouhotrvající
čistý původní vzorec
Osobní
Nikdy nevysuší tvojí kůži
Připrav se dát to dovnitř
Baby, baby, baby, baby
Nikdy se nelepí
Viz návod k použití
Původní tělesná úprava
Večírek
vyšroubuj to víčko
Použij to

povznášející
Super koncentrované
Rychlejší
Nikdy to neukončit

Rozprostřít vše kolem
pro zvýšení vašeho potěšení
zabere to jen několik kapek
A nikdy se to nezastaví
čistý původní vzorec
Osobní
Nikdy nevysuší tvojí kůži
Připrav se dát to dovnitř
Vezmi si mě, vezmi mě, vezmi mě, vezmi mě, vezmi mě
Vem si to jak to chceš
Jsem na tebe připravený
Původní tělesná úprava
Večírek
začněme a
použijme to

povznášející
Super koncentrované
Rychlejší
Nikdy to neukončit
Proniknout
Tvrdší, rychlejší
Rozprostřít to kolem
Zkroucené pozice
strč to dál dovnitř
Nikdy nikdy
Podezřele syntetické
Lesknoucí se v záři
pozvnes mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy