Texty písní Stormwitch Dance With The Witches My World

My World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I remember very well
Even in my childhood days
There were times so dark and cold
And I felt lost and small

When there was no hope in sight
And there was no helping hand
I opened up a book
And so I opened up the door

To my world

I arrived in Transylvania
In the dead of the night
And since that I ever feared the daylight
But I could fly and became a seven lives

And I lived my phantasy
And it became reality

In my world

I was Merlin I was Cesar I was Mister Hyde
I became a werewolf by the moonlight
And I died in the arms of Julia

In my world
Velice dobře si pamatuji
Jak v dobách mého dětství
Byly temné a studené časy
A já jsem upadl, ztracený a malý

Když už jsem neviděl žádnou naději
A v dohlednu nebyla žádná pomocná ruka
Otevřel jsem knihu
A tak jsem otevřel dveře

Do svého světa

Dostal jsem se do Transylvánie
Ve smrti noci
A od té doby jsem se začal bát denního světla
Ale mohl jsem létat a získal jsem sedm životů

A žil jsem svoji fantazii
A ta se stala realitou

V mém vlastním světě

Byl jsem Merlin, byl jsem Caesar, byl jsem pan Hyde
Úderem měsíčního světla jsem se stal vlkodlakem
A zemřel jsem v Juliině náručí

V mém vlastním světě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy