Texty písní Stormwitch War Of The Wizards Listen To The Stories

Listen To The Stories

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'd like to welcome you
You've come from far away
Step right up, get close
I'll take you on a ride
I'll tell you tales
About the times of ancient days
I'll tell you tales
About the fight of Dark and Light
About a daring act of bravery in the fire
Pulled into the Dark with no desire
Listen to the stories 'bout a little man
Who tried his luck
If only he'd known what's to come
Listen to the stories of a treasure
With a light that's dark
It will keep you wondering
It will keep you wondering
It will keep you on the line
You must understand
Things ain't the way they seem
Everything it has
It's good side and it's bad
Just like a scorpion
The evil hides it's sting
If only the little man
Had just known what he had
Now sit back and listen to the tales of Flix
Of greatest deeds and wars and magic tricks
Listen to the stories.
Chtěl bych tě přivítat
Přišel jsi z daleka
Postav se přímo sem, pojď blíž
Vezmu tě na projížďku
Povím ti příběhy
O časech starověkých dnů
Povím ti příběhy
O boji Temnoty a Světla
O odvážných činech hrdinství v ohni
Ponořen do temnoty, bez tužeb
Poslechni si příběhy o jednom malém muži
Který zkusil svoje štěstí
Když pouze on věděl, co přichází
Poslechni si příběhy z pokladnice
Se světlem, které je temné
Ponechám tě, žasnoucího
Ponechám tě, žasnoucího
Ponechám tě, napnutého
Ty musíš rozumět
Věci nejsou takové, jak se zdají
Všechno to má
Svou dobrou a špatnou stranu
Přesně tak, jako škorpion
Zlo skrývá jeho žihadlo
Jen když ten malý muž
Věděl to, co měl
Nyní klidně seď a poslouchej příběhy Prachu
O největších skutcích a válkách a magických tricích
Poslouchej příběhy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy