Texty písní Stormwitch Witchcraft Sleeping Beauty

Sleeping Beauty

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In our childhood days
We played princess and prince
We followed our dreams
We´re decided ever since
I habe built you a castle with roses and thyme
And there I first kissed you
And so you always will be mine

You are my sleeping beauty
You´re all that I am
To call for your lovin´
Is all that I can
You are my sleeping beauty
Wherever you are
Forever in me, if near or if far

We experienced the world
In our short years
As real as paradise
Without any tears
But in a single moment, all the passion died out
I lonely and thougtful I´m wandering about

Still you are my sleeping beauty
Za našich dětských let
Jsme si hráli na prince a princezny
Následovali jsme naše sny
Vždy jsme se rohodovali
Postavil jsem ti hrad s růžemi a tymiánem
A tehdy jsem tě poprvé políbil
A tak budeš navěky má

Jsi má spící kráska
Jsi vše, co jsem já
Volat pro tvou lásku
Je vše, co mohu
Jsi má spící kráska
Kdekoli jsi
Pořád ve mně, ať jsi blízko či daleko

Zažili jsme svět
V našem malém věku
Tak reálný jako ráj
Beze slz
Ale ve vteřině zemřela všechna vášeň
Já putuji osamělý a plný myšlenek

Jsi stále má spící kráska
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy