Texty písní Suidakra Book Of Dowth The Dark Mound

The Dark Mound

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

As storm-clouds gather
Above the glades
A thunder deafens my howl
Of anguish and dismay

Remaining here
In this sinister tomb
I recall the evil deeds
That led me to this place

Bresal Bó-Díbad was my name
As druid I was praised and famed
From all four corners of Erin
People came to seek my aid

For in those days of gloom and death,
A murrain fell upon the kine
And killed all cattle in the land

So into the ancient mound I went
To pray and seek advice from elder gods
And beg them for their help

But from out of the dark
Thousands of voices answered my command
Reaping knowledge from my tortured brain
The demon horde devised a wicked plan

To weave a spell so the sun would never set
They abused my sister's magical skills
And forged a day that would not end

In honour of the elder gods
Upon the ancient mound
A massive tower would be built
On sacred ground

For in those days of gloom and death,
A murrain fell upon the kine
And killed all cattle in the land

Bresal Bó-Díbad was my name
As druid I was feared, obeyed
I tricked the people to vow an oath
To work for me for but one day

As storm-clouds gather
Above the glades
A thunder deafens my howl
Of anguish and dismay

Remaining here
In this sinister tomb
I recall the evil deeds
That led me to this place

Overtaken by lust and fury
A terrible deed was done that broke the spell
The men of Erin went on their way
When the day had gone and night suddenly fell

Now storm-clouds gather
Above the glades
"Dubhadh"
Will ever be this dark mound's name
Tak jako se shromažďují bouřkové mraky
Nad mýtinami
Hrom přehlučil můj křik
Z úzkosti a zděšení

Zbývající zde
V této zlověstné hrobce
Vzpomínám si na zlé skutky
Které mne dostali sem

Bresal Bó-Díbad bylo moje jméno
Jako druid jsme byl chválen a známý
Ze všech koutů Erin
Lidé, kteří přišli hledat moji pomoc

V těchto dnech tmy a smrti
Dobytčí mor doléhá na krávy
A zabil všechen dobytek v zemi

Tak jsem šel na starověký kopec
Přát si a hledat radu od starších bohů
A prosit je o pomoc

Ale ze tmy
Odpověděly tisíce hlasů na můj rozkaz
Sklízející znalosti z mého zmučeného mozku
Démon vymyslel zlý plán

Utkat a očarovat tak aby slunce už nikdy nezapadlo
Zneužili magické dovednosti mé sestry
A nastolili den, který nikdy neskončí

Na počest starších bohů
Na starověkém kopci
Bude postavena masivní věž
Na posvátném místě

V těchto dnech tmy a smrti
Dobytčí mor doléhá na krávy
A zabil všechen dobytek v zemi

Bresal Bó-Díbad jsem se jmenoval
Jako druid jsme se bál a uposlechl
Napálil jsem lidi aby složili přísahu
Pracovat pro mne po jeden den

Tak jako se shromažďují bouřkové mraky
Nad mýtinami
Hrom přehlučil můj křik
Z úzkosti a zděšení

Zbývající zde
V této zlověstné hrobce
Vzpomínám si na zlé skutky
Které mne dostali sem

Přemožen chtíčem a vztekem
Hrozný čin byl proveden, který zlomil kouzlo
Muži z Erin pokračovali ve své cestě
Když den skončil a pak přišla noc

Teď bouřkové mraky
Nad mýtinami
"Dubhadh"
To bude navždy jméno tohoto kopce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy