Texty písní Syntax Meccano Mind Pride

Pride

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's made up of lonely moments
There was always a moment there when I knew.
You always gave installments,
Always knew you concentrated and grew.

And I believe in reinvention,
Do you believe that life is holding the clue?
Take away all the lonely moments,
Give me full communication with you.

Your smile, shine a little light, alright?
Don't hide, shine a little light,
Give up on your pride.

Do you believe in reinvention,
Do you believe that life is holding the clue?
Any way to face the silence,
Any way to face the pain that kills you.

Your smile, shine a little light, alright?
Don't hide, shine a little light,
Give up on your pride.

Give up on your pride, the moment's gone;
Give up on your smile, life is long.
So, I seen a bad dream, that you were gone:
I got bitten on the soul, my blood will run.

Give up on your pride, the moment's gone;
Give up on your smile, life is long.
So I seen a bad dream, you were gone:
You're bitter and cold, my blood will run.
Je to tvořeno osamělými okamžiky
Vždy tu byl okamžik, který jsem znal.
Vždy jsi splácel,
Vždy jsi věděl že jsi koncentrovaný a vyrůstal jsi.

A já věřím v novou verzi,
Věříš tomu, že život drží vodítko?
Vem pryč všechny osamělé okamžiky,
Dej mi celou komunikaci s tebou.

Tvůj úsměv, září špetkou světla, v pořádku?
Neschovávej se, zazáři špetkou světla,
Vzdej se své hrdosti.

Věříš v novou verzi,
Věříš tomu, že život drží vodítko?
Jakákoliv cesta jak čelit tichu,
Jakákoliv cesta jak čelit bolesti která tě zabije.

Tvůj úsměv, září špetkou světla, v pořádku?
Neschovávej se, zazáři špetkou světla,
Vzdej se své hrdosti.

Vzdej se své hrdosti, ten okamžik je pryč;
Vzdej se svého úsměvu, život je dlouhý.
Tak jsem viděl špatný sen, že jsi byla pryč:
Kouslo mě to do duše, moje krev bude téct.

Vzdej se své hrdosti, ten okamžik je pryč;
Vzdej se svého úsměvu, život je dlouhý.
Tak jsem viděl špatný sen, byla jsi pryč:
Jsi hořká a studená, moje krev bude téct.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy