Texty písní System of a down Steal This Album! Boom!

Boom!

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I’ve been walking through your streets,
Where all you money’s earning,
Where all your biulding’s crying,
And clueless neckties working,
Revolving fake lawn houses,
Housing all your fears,
Desensitized by tv,
Overbearing advertising,
God of consumerism,
And all your crooked pictures,
Looking good, mirrorism,
Filtering information,
For the public eye,
Designed for profiteering,
Your neighboor, what a guy.

Boom, boom, boom, boom,
Every time you drop the bomb,
You kill the God your child has born.
Boom, boom, boom, boom.

Modern globalization,
Coupled with condemnations,
Unnecessary death,
Matador corporations,
Puppeting your frustrations,
With the blinded flag,
Manufacturing consent
Is the name of the game,
The bottom line is money,
Nobody gives a fuck.
4000 hungry children leave us per hour,
From starvation,
While billions spent on bombs,
Create death showers.

Boom, boom, boom, boom,
Every time you drop the bomb,
You kill the God your child has born.
Boom, boom, boom, boom
Boom / boom / boom / boom / boom / boom / boom

Why, why, why, why must we kill, kill, kill, kill, our own, own, own, own kind...

Boom, boom, boom, boom,
Every time you drop the bomb,
You kill the God your child has born.
Boom, boom, boom, boom
Boom / boom / boom / boom / boom / boom / boom / boom
Every time you drop the bomb.
Reklama!

Prošel jsem přes ulice,
Kde všichni zpeněžili výdělek,
Kde všechny budovy naléhaly,
A pitomé pracovní kravaty,
Točí výmysl s trávníky domů,
Bydlení všech vašich obav,
Znecitlivět televizí,
Arogantní reklamy,
Bůh konzumu,
Všechny vaše lživé obrázky,
Vypadají dobře,
Čištění informací,
Pro veřejné oko,
Určený pro černý obchod,
Tvůj soused, pěknej šašek.

REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA,
Shodíte bombu,
Zabijete boha vaše dítě se narodí.
REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA.

Moderní globalizace,
Spolu s odsouzeními,
Zbytečné umírání,
Matador firem,
Obléká vaše zklamání,
Se slepou vlajkou,
Výrobní souhlas
je jméno ze hry,
Konečný součet jsou peníze,
Všichni dávají hovno.
4000 hladových děti zemřou za hodinu,
Ze smrti hladem,
Zatímco se miliardy utratily za bomby,
Aby tvořily smrtelné sprchy.

REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA,
Shodíte bombu,
Zabijete boha vaše dítě se narodí.
REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA,
REKLAMA / REKLAMA / REKLAMA / REKLAMA / REKLAMA / REKLAMA

Proč, proč, proč, proč musíme zabíjet, zabíjet, zabíjet, zabíjet, náš milý,
vlastní, vlastní, vlastní druh...

REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA,
Shodíte bombu,
Zabijete boha vaše dítě se narodí.
REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA,
REKLAMA / REKLAMA / REKLAMA / REKLAMA / REKLAMA / REKLAMA
Shodíte bombu.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy