Texty písní System of a down System Of A Down Soil

Soil

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The phoenix he helped create,
Out of control boy without a dad,
Shot the gun that startled my life,
While I drove him with a forty-five.

Friends for years images in red,
Blew off his own mother-fuckin head,
Confidence, death, insecurity,
Men fall unrealized,
Unrealized, unrealized.

Making a decision of death,
While everyone around you pled,
Now you fly in peace,
I hope, my friend,
A man can't avoid what he's meant to do,
When he's meant to do it,
Even if he doesn't really want to,
My memories are of fun and friendship,
Of weakness within the strength of youth,
For reasons undefined, reasons undefined,
Reasons undefined, reasons undefined.

Friends for years images in red,
Blew off his own mother-fuckin head,
Confidence, death, insecurity,
Men fall unrealized,

Don't you realize,
Evil, lives in the mother-fucking skin,
Don't you realize,
Evil, lives in the mother-fucking skin,

Unrealized, unrealized.

Don't you, realize, evil,
Lives in the mother-fucking skin,
Don't you, realize , that evil,
Lives in the skin.

(solo)

Don't you, realize, evil,
Lives in the mother-fucking skin,
Don't you, realize , that evil,
Lives in the mother-fucking skin.

Why the fuck did you take him away from us you mother fucker?

Půda
-----
Pomohl tvořit ideál,
Neovladatelný chlapec bez tatínka,
Střelil zbraní kterou překvapil můj život,
Zatímco já jsem ho vedl s pětačtyřicítkou.

Přátelé se po několika letech zobrazili červeně,
Odfoukl jeho vlastní sviňskou hlavu,
Důvěra, smrt, nejistota,
Lidé neuskutečnitelně padají,
Neuskutečnitelně, neuskutečnitelně.

Rozhodnutí smrt,
Zatímco každý člověk kolem vás přednáší před soudem,
Vletíte mír,
Doufám můj příteli,
Muž se nemůže vyhnout drsné souloži,
Kdy on znamená soulož,
Dokonce i když on opravdu nechce ,
Mé vzpomínky jsou legrace a přátelství,
slabé stránky uvnitř síly mládí,
Z důvodů nedefinované, důvody nedefinované,
Důvody nedefinované, důvody nedefinované.

Přátelé se po několika letech zobrazili červeně,
Odfoukl jeho vlastní sviňskou hlavu,
Důvěra, smrt, nejistota,
Lidé neuskutečnitelně padají,

Vy si neuvědomujete,
Zlo, žije v m-posrané kůži,
Vy si neuvědomujete,
Zlo, žije v m-posrané kůži,

Neuvědomil sis, neuskutečnitelné.

Neuvědomil sis zlo,
Žije ve sviňské kůži,
Neuvědomil sis to zlo,
Žije ve svini.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy