Texty písní System of a down The Rarities Starlit eyes

Starlit eyes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Pushin' the law again
Pushin' the law again
Pushin' the law again

Justice with a sword
Our smiling knight on board

Pushin' the law again

Opening his heart to everyone
And loving without a doubt

Embracing friends and
embarrassing foes,
And those who were unjust

A man true to his heart
Without fear or misgivings
With "insecurity" tattooed across his body

The first to accept, the last to disappoint
He understood all and expected nothing

Now you are free
Free to roam in the skies
Now and then visit me
With your Starlit Eyes

Now, Pushin' the law again
Pushin' the law again

Justice with a sword
Our smiling knight on board

You took all our hearts
With your smile,
And left a legacy untold
You conquered life and fear,
So you see there was no room for you to grow old

Now you are free
Free to roam in the skies
Now and then visit me
With your Starlit Eyes

Now you are free (Now, you are, free!)
Free to roam in the skies (Free to roam in the, skies!)
Now and then visit me
With your Starlit Eyes

Pushin' the law again
Pushin' the law again
Potlačovanie zákonu znova
Potlačovanie zákonu znova
Potlačovanie zákonu znova

Spravodlivosť s mečom
Ich usmievajúci sa Rytier na palube

Potlačovanie zákonu znova

Srdce ma otvorené pre všetkých
A miluje bez pochybovania

Pridanie priateľov a
Pridanie nepriateľa
a tých, ktorý boli nespravodlivý

Muž verný svojmu srdcu
bez strachu alebo obavy
S "neistotami" vytetovanými skrz jeho telo

Najprv primať, potom sklamať
pochopil všetko a nič neočakáva

Teraz máte možnosť
Voľne sa túlať po nebi
Tu a tam na navštíviť
S tvojimi hviezdnymi očami

Teraz, Potlačovanie zákonu znova
Potlačovanie zákonu znova

Spravodlivosť s mečom
Ich usmievajúci sa Rytier na palube

Vzal si všetky srdcia
S jeho úsmevom
A zanechal nevypovedané
môžete si podmaniť život a strach
Takže vidíte tam nebol žiaden priestor pre vaše zostarnutie

Teraz máme možnosť
Voľne sa túlať po nebi
Tu a tam navštíviť ma
S tvojimi hviezdnymi očami

Teraz máme možnosť (Teraz, máme, možnosť !)
Voľne sa túlať po nebi (Voľne sa túlať po, nebi !)
Tu a tam navštíviť ma
S tvojimi hviezdnymi očami
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy