Texty písní T.I. Paper trail Hell Of A Life

Hell Of A Life

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Its the king representing once more, you understand.
When people see me on Bankhead man on four star point, screaming, waving and yelling.
I don't wanna roll over no toes in my Rolls.
You just back up let a pimp pass through you dig?

Beamer's, Bently's double R's Ferrari's
Every time I see shorty
Where your head tonight
Selling out arenas chasing asses like Serena
Man, shawty live a hell of a life

Im shining in and out of foreign
Cars never boring
Cash steady flowing they ask shawty where you goin'?
People see me they ask me shawty where you goin'?
Partners see me they ask me shawty where you goin'?

Shorty goin' extra hard when they release his passport
Why I need a credit card what you think this cash for?
Hit the dealership and give them every dime he ask for
Just so I can see 260 on the dash board

If shinnin against the law somebody better get the task force for me
Hoes love me, let me fuck 'em til they ass hoarse
Pimpin' 101 just come and see me take a crash course
You wanna count my money go to college need a math course

On a mad dash for a 100 mill an runnin
Breakneck speed til I see a billi coming.
Im filthy rich and hungry feel the grumbling in my stomach

Im still stunting off the chain chasing nothing but some money
With a couple pair of goons like I'm playing gin rummy
No cards just broads when a nigga dick hard
Flooded offshore automall lookin like a college star
Put it in a wristwatch
Balling like a big shot

Beamer's, Bently's double R's Ferrari's
Every time I see shorty
Where your head tonight
Selling out arenas chasing asses like Serena
Shorty live a hell of a life

I'm shining in and out of foreign
Cars never boring
Cash steady flowing they got shawty where you goin'?
People see me they ask me shawty where you goin'?
Partners see me they ask me shawty where you goin'?

Swag on fully, no semi hoe hear me?
Gimme bankrolls no gimmicks drop Rolls no flemish
Street cred no blemish credit card no limit
You want Bankhead a spot to drop heads I'm in it
Gimme a couple corners hoppin on 20’s
With three or four women givin' love like tennis
Got my boxers where her chin is givin me the business
While I ride through the city gag swallow no spitting

Livin' life like I just got out of prison Wednesday night
If a chick in my sight, then that chick getting right
And I know niggas now with bitches think Im hitting and they right
Keep my name out my mouth and mind they business its aight
If you see me say aight ok aight
Cause you know I got the goons with me and I pay aight.
They would like to see me go to prison see me go
But instead they see me balling stunting everywhere we go

Beamer's, Bently's double R's Ferrari's
Every time I see shorty
Where your head tonight
Selling out arenas chasing asses like Serena
Shorty live a hell of a life

I'm shining in and out of foreign
Cars never boring
Cash steady flowing they got shawty where you goin'?
People see me they ask me shawty where you goin'?
Partners see me they ask meshawty where you goin'?
Jeho král představuje ještě jednou, abyste pochopili.
Když lidé vidí mě na člověka Bankhead na čtyři hvězdy bodu, křičel, mával a křičel.
Nechci, aby převrácení žádné prsty v mé valí.
Stačí zálohovat nechat pasák projít si kopat?

Beamer je, Bently Dvojí R Ferrari
Pokaždé, když vidím shorty
Kde hlavu dnes
Vyprodávat stadiony honí oslí jako Serena
Muž, Shawty žít ze života peklo

Im svítí dovnitř a ven ze zahraničních
Auta nikdy neomrzí
Peněžní ustáleném proudění se zeptat, kde jste shawty jel '?
Lidé mě vidět, že se mě ptáte shawty, kde jste jel '?
Partneři mě vidět, že se mě ptáte shawty, kde jste jel '?

Shorty Goin 'extra těžké, když oni pustí svůj pas
Proč musím kreditní karty, co si myslíte, že to pro peníze?
Hit autorizovaném a dát jim každý desetník požádat o
Jen tak vidím 260 na palubní desce

Pokud shinnin proti zákonu někdo radši task force pro mě
Motyky miluj mě, nech mě kurva 'em til, že zadek chraplavý
Pimpin '101 jen přijít a vidět mě se pád kurzu
Chcete-li počítat mé peníze jdou do školy potřebovat matematický kurz

Na tryskem se hnát za 100 mil. Runnin
Závratnou rychlostí til vidím billi přichází.
Im zazobaný a hlad cítit reptání v mém žaludku

Im stále krnění off řetězce honí nic, ale nějaké peníze
S několika pár hrdlořezy, jako bych hrál žolíky
Žádné karty jen děvky, když nigga péro tvrdý
Zaplavila pobřežní automall vypadá jako vysoká škola hvězda
Dejte ji na náramkové hodinky
Balling jako velké zvíře

Beamer je, Bently Dvojí R Ferrari
Pokaždé, když vidím shorty
Kde hlavu dnes
Vyprodávat stadiony honí oslí jako Serena
Shorty žít ze života peklo

Já jsem zářila a ven z cizích
Auta nikdy neomrzí
Peněžní ustáleném proudění se dostali shawty, kde si jel '?
Lidé mě vidět, že se mě ptáte shawty, kde jste jel '?
Partneři mě vidět, že se mě ptáte shawty, kde jste jel '?

Lup na plně, bez polotovarů motyka slyšíte mě?
Dej mi bankrolly žádné triky pokles Rolls žádné vlámské
Respektem lidí z ulice žádné poškvrny kreditní karty bez omezení
Chcete-Bankhead spot k poklesu hlavy já jsem v tom
Dej mi pár rohů skáču na 20 je
S tři nebo čtyři ženy givin 'láska jako tenis
Mám boxerky, kde bradu je givin mě podnikání
Zatímco jsem jet přes město roubík polykat žádné plivání

Livin 'život, jako bych právě vyšel z vězení ve středu v noci
Pokud se mládě v mých očích, pak ta kočka dostat právo
A vím, že teď niggas s fenami, že Im bít a ty pravé
Mějte mé jméno z mých úst a mysli, že jeho obchodní aight
Vidíte-li mi říct aight ok aight
Protože víte, mám troubové se mnou a budu platit aight.
Oni by si přál, aby mě jít do vězení za mnou jít
Ale místo toho mě vidí Balling krnění všude, kde jsme

Beamer je, Bently Dvojí R Ferrari
Pokaždé, když vidím shorty
Kde hlavu dnes
Vyprodávat stadiony honí oslí jako Serena
Shorty žít ze života peklo

Já jsem zářila a ven z cizích
Auta nikdy neomrzí
Peněžní ustáleném proudění se dostali shawty, kde si jel '?
Lidé mě vidět, že se mě ptáte shawty, kde jste jel '?
Partneři mě ptají meshawty, kde si jel '?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy