Texty písní T.I. Paper trail I Know You Missed Me

I Know You Missed Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I know you miss me
I know you miss me

[Chorus:]
They say the city ain't the same in a night like die
Since T.I.'s inside like the streets been quiet
I know you miss me
I know you miss me
I know I Know
The say the dugs ain't ballin' and the dubs ain't fallin'
Like the club been sorry, but I'm back now shawty, ay
I know you miss me
I know you miss me
I know I know

[Verse 1:]
Yeah
You know I do it for the city and everybody descending
The generals and lieutenants salute high representors
Since I've been sittin' a minute no-everybody be missin'
Me walking off in the club
Gettin' everybody attention
When I'm out record with spinnin'
They start it from the beginning
Get bottles of Christian Remy
And pass it out to the women
Pull out a stack of 20
Throw it up to the ceiling
Watch it fall to the floor
Start throwin' some more
Has anybody you know
Whatever part it you go
With me in the VIP
Know that shit was outta control
If I pull up in a Mercedes
I hop in out of the road
Continue hatin' but hey
I'm the fly-est guy that you know
Ay, East coast, West coast, me in way south
I keep a fire marshal at the go stressed out
Mine stretched around the corner, shut the whole event down
Been a minute in the city since it really went down, man

[Chorus:]
They say the city ain't the same in a night like die
Since T.I.'s inside like the streets been quiet
I know you miss me
I know you miss me
I know I Know
The say the dugs ain't ballin and the dubs ain't fallin
Like the club been sorry, but I'm back now shawty, ay
I know you miss me
I know you miss me
I know I know

[Verse 2:]
I'm gettin' calls every evening, sayin' the streets need me
I'm at it just as soon as I make it pimpin' believe me
Niggas talkin' greasy but they don't wanna see me
They know where to find me, soon as they release me
Remember me and Jeezy, at least once a week we,
Hit the strip club, show these niggas how to treat freeze
One stack, two stacks, three stacks, four,
Nigga, five Stacks, go tell me bring ten more
And Lamborghinis and Apollos
They see me they screamin' holla
The robbers follow the ballers, so peg it soon my proudest
Still ain't nobody hotter, I put that on my daughter
Long as I be sittin' still, niggas still ain't cower
Atlanta you know I run it, everybody is Spanish
They gotta stay in their houses like everybody were punished
Tell them they to quit frontin' and them suckas sit down
Let em know the king comin' and he shut this shit down

[Chorus:]
They say the city ain't the same in a night like die
Since T.I.'s inside like the streets been quiet
I know you miss me
I know you miss me
I know I Know
The say the dugs ain't ballin and the dubs ain't fallin'
Like the club been sorry, but I'm back now shawty, ay
I know you miss me
I know you miss me
I know I know

[Bridge:]
And every time I take the city back
And wear my crown, nigga give me that, that, that

I know you miss me
I know you miss me
I know I know

And I do my thang
Stack my millis
Now it time for me to bring back my city, ay

I know you miss me
I know you miss me
I know I know

[Chorus:]
They say the city ain't the same in a night like die
Since T.I.'s inside like the streets been quiet
I know you miss me
I know you miss me
I know I Know
The say the dugs ain't ballin and the dubs ain't fallin'
Like the club been sorry, but I'm back now shawty, ay
I know you miss me
I know you miss me
I know I know
Vím, že ti chybí mi
Vím, že ti chybí mi

[Chorus:]
Říkají, že město není stejné v noci, jako zemřít
Vzhledem k tomu, T.I. 'je uvnitř, jako v ulicích byl klid
Vím, že ti chybí mi
Vím, že ti chybí mi
Já vím, já vím
Říkají, že dugs není ballin 'a dabuje není fallin'
Stejně jako v klubu bylo líto, ale teď jsem zpátky shawty, ay
Vím, že ti chybí mi
Vím, že ti chybí mi
Já vím, já vím

[Verse 1:]
Jo
Víš, že to pro město a všichni sestupně
Generálové a poručíci pozdrav vysoké representors
Vzhledem k tomu, jsem seděl 'minutě ne-všichni se missin'
Mě chůzi off v klubu
Gettin 'všichni pozornost
Když jsem se záznam s spinnin '
Začnou se od začátku
Získejte láhve křesťanské Remy
A předat jej do ženy
Vytáhněte zásobník z 20
Hoď to až do stropu
Sledujte ho spadnout na zem
Start hází 'trochu
Má někdo víte
Ať už to jdete část
Se mnou ve VIP
Vězte, že hovno bylo Outta Control
Mám-li vytáhnout na Mercedes
I hop v mimo silnici
Pokračovat Hatín ', ale hej
Jsem fly-est chlap, že víte,
Ay, východní pobřeží, západní pobřeží, mi v cestě na jih
Pořád maršál ohně na jít vystresovaný
Důl protáhl kolem rohu, zavřel celé akce se
Byl chvíli ve městě, protože je to opravdu šel dolů, člověk

[Chorus:]
Říkají, že město není stejné v noci, jako zemřít
Vzhledem k tomu, T.I. 'je uvnitř, jako v ulicích byl klid
Vím, že ti chybí mi
Vím, že ti chybí mi
Já vím, já vím
Říkají, že dugs není ballin a dabuje není fallin
Stejně jako v klubu bylo líto, ale teď jsem zpátky shawty, ay
Vím, že ti chybí mi
Vím, že ti chybí mi
Já vím, já vím

[Verse 2:]
Já jsem dostání 'volá každý večer, říct' na ulici mě potřebují
Já jsem se na to, hned jak jsem se aby to pimpin 'mi věřit
Niggas Talkin 'mastný, ale oni nechtějí mě vidět
Oni vědí, kde mě najít, jakmile se zpráva mě
Zapamatovat a Jeezy, alespoň jednou za týden jsme,
Hit striptýzového klubu, ukazují tyto niggas, jak se léčit mrazem
Jeden zásobník, dva stohy, tři zásobníky, čtyři,
Nigga, pět Komíny, jdi mi přinést deset více
A Lamborghini a Apollos
Vidí mě, že křičí 'holla
Lupiči sledovat ballers, takže kolík to brzy jsem nejpyšnější
Ještě není nikdo žhavější, dal jsem to na mou dceru
Dlouho, jak budu sedět 'stále, niggas stále není krčit
Atlanta víš, že jsem spustit, každý je španělština
Oni musím zůstat ve svých domech jako všichni byli potrestáni
Řekni jim, že přestat kouřit frontin 'a je suckas sednout
Dejte jim vědět krále sem ', a zavřel tohle dolů

[Chorus:]
Říkají, že město není stejné v noci, jako zemřít
Vzhledem k tomu, T.I. 'je uvnitř, jako v ulicích byl klid
Vím, že ti chybí mi
Vím, že ti chybí mi
Já vím, já vím
Říkají, že dugs není ballin a dabuje není fallin '
Stejně jako v klubu bylo líto, ale teď jsem zpátky shawty, ay
Vím, že ti chybí mi
Vím, že ti chybí mi
Já vím, já vím

[Bridge:]
A pokaždé, když se město zpět
A nosit mou korunu, nigga mi, že to, že

Vím, že ti chybí mi
Vím, že ti chybí mi
Já vím, já vím

A já jsem thang
Stack můj Millis
Nyní je čas pro mě přivést zpět své město, ay

Vím, že ti chybí mi
Vím, že ti chybí mi
Já vím, já vím

[Chorus:]
Říkají, že město není stejné v noci, jako zemřít
Vzhledem k tomu, T.I. 'je uvnitř, jako v ulicích byl klid
Vím, že ti chybí mi
Vím, že ti chybí mi
Já vím, já vím
Říkají, že dugs není ballin a dabuje není fallin '
Stejně jako v klubu bylo líto, ale teď jsem zpátky shawty, ay
Vím, že ti chybí mi
Vím, že ti chybí mi
Já vím, já vím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy