Texty písní T.I. Paper trail No Matter What

No Matter What

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yeah, yeah, yeah, aye,
Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
I say still I stand
And shawty here I am

Never have you seen in you lifetime
A more divine southern rapper with a swag like mine
Facing all kind of time
But smile like I'm fine
Brag with such passion and shine without trying
Believe me pain's a small thing to a giant
I was born without a dime
Out the gutta I climbed
Spoke my mind
And didn't stutter one time
Ali say even the greatest gotta suffer some time
So I huff and puff rhymes
Lyrics so sick with it
Set the standard in Atlanta
How to get get get it
So you up incoming rappers wanna dis just kill it
I'm officially the realest
point blank period
Whether I still live in the hood or just visit
Whatever you can do in the hood I done did it
That's why the dope boys and the misfits feel it
This still his city as long as tip living... (nigga)

[Chorus:]
I ain't dead (nah)
I ain't done (nah)
I ain't scared (of what!)
I ain't run (from who!)
But still I stand (yeah)
No matterr what people here I am... (yeah)
No matter what remember
I ain't break (never)
I ain't fold (never)
They hate me more (so!)
Yeah I know... (ha ha)
Here I go (yeah)
No matter what shawty here I go (ha ha)
No matter what shawty

You let the blog sites and the magazines tell it
I'm sure to be in jail till 2027
Rather see me in a cell in
Stead of this new McLaren
God'll take you through hell just to get you to heaven
So even know it's heavy the load I will carry
Grin and still bear it
Win and still share it
Apologies to the fans I hope you can understand it
Life can change you directions
Even when you ain't planned it
All you can do is handle it
The worst thing you could do is panic
Use it to your advantage
Avoid insanity manage to conquer
Every obstacle
Make impossible possible
Even when winnings illogical
Loosing's still far from optional
Yeah they wanna see you shot up in the hospital
But when life throw punches, block you counter like a boxer do
Been locked inside mi casa too long
I did a song to make it known that the king lives On (pimping)

[Chorus]

Even in solitude
there's still no hotter dude
I show you how to do
What you do
You ain't got a clue
All you do is follow dudes
Sound like a lot of dudes
I weather whatever storm
Make it out without a bruise
I understand why
Now with my hands tied
They take shots 'cause if I'm out there it's a land slide
But revenge is best served as a cold dish
And suckers will get served nigga, no shit
guess it was understood for me it was over with
but I don't quit if you ain't notice yet
they couldn't wait to say good night shawty
so they can try to rhyme act and look like shawty
go get a beat from Toomp? and make a hook like shawty
before you know it I'm back
what it look like shawty
I lost my partner and my daughter in the same year
Somehow I rise above my problems and remain here
Yeah and I hope the picture painted clear
If you heart filled with faith then you can't fear
Wonder how I've faced years and I'm still chillen.
Easily let go and let god deal with it.

[Chorus]
Jo, jo, jo, ano,
Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
Já říkám pořád stojím
A tady jsem shawty

Nikdy jste viděli ve vás život
Více božský jižní rapper s lup jako já
Tváří v tvář všem druhům času
Ale úsměv, jako jsem v pořádku
Chlubit s takovou vášní a lesk bez snahy
Věřte mi, bolest to malá věc obří
Narodil jsem se bez desetníku
Z gutta jsem lezl
Mluvil mé mysli
A neměl koktat jednou
Ali říci i největší musím trpět nějakou dobu
Tak jsem se rozzlobit a listového rýmy
Slova tak špatně s tím
Nastavit standard v Atlantě
Jak se dostat dostat dostat
Takže jste se příchozí rappeři chtějí dis jen zabít
Jsem oficiálně realest
Point Blank období
Jestli jsem stále žijí v kapuci nebo jen navštívit
Ať už si můžete udělat v kapuci jsem udělal to udělal
To je důvod, proč drogy chlapci a ztracených existencí pocit, že
Toto ještě svého města tak dlouho, jak žijí tip ... (Nigga)

[Chorus:]
Já nejsem mrtvý (ne)
Já se nedělá (ne)
Já se nebojí (o tom, co!)
I nelze spustit (od koho!)
Ale stále stojím (ano)
Č. matterr to, co lidé tady jsem ... (Jo)
Bez ohledu na to, co pamatuji
I nerozbije (nikdy)
Nejsem složit (nikdy)
Nenávidí mě víc (so!)
Jo, já vím ... (Ha ha)
Jsem tady (jo)
Bez ohledu na to, co jsem tady shawty (ha ha)
Bez ohledu na to, co shawty

Necháte blog míst a časopisy říct, že
Jsem si jistý, že je ve vězení až do 2027
Spíše mě vidět v buňce v
Namísto tohoto nového McLarenu
God'll vás peklem, jen aby si s tebou do nebe
Takže i vím, je to těžký náklad budu vykonávat
Úsměv a dodnes nesou
Vyhrát a ještě sdílet
Omlouvám se fanouškům Doufám, že můžete pochopit
Život může změnit vás navede
Dokonce i když není plánováno, že
Jediné, co můžete udělat, je zacházet
To nejhorší, co můžete udělat, je panika
Použijte jej ve svůj prospěch
Vyhněte se šílenství podaří dobýt
Každou překážku
Znemožňují možné
Dokonce i když výhry nelogické
Ztrácí stále ještě daleko od volitelné
Jo, oni chtějí vidět vás střílel v nemocnici
Ale když se život házet údery, blok, který pult jako boxer dělat
Byl uzamčen uvnitř mi casa příliš dlouho
Já jsem písničku, aby bylo známo, že král žije On (kuplířství)

[Chorus]

I v samotě
je tu ještě ne teplejší vole
Ukážu vám, jak se to dělá
Co děláte
Nemáš ponětí
Vše, co udělat, je následovat chlápci
Znít jako hodně chlápci
I bez ohledu na počasí bouří
Ať je to bez modřin
Chápu, proč
Nyní se mé ruce svázané
Berou způsobit záběry ', když jsem tam je to sesuvu půdy
Ale pomsta je nejlépe sloužil jako studené jídlo
A hlupáci dostane sloužil nigga, žádný sračky
Asi to bylo chápáno pro mě to bylo více než se
ale já si to přestat, pokud si všimnete ještě není
nemohli dočkat, až říkat dobrou noc shawty
takže se může pokusit rým jednat a vypadat shawty
jdi beat od Toomp? a dělat, jako hák shawty
než se nadějete, že jsem zpátky
jak to vypadá shawty
Ztratil jsem partnerem a moje dcera v jednom roce
Nějak jsem se povznést nad své problémy, a zůstávají zde
Jo a doufám, že obraz namaloval jasné
Máte-li srdce naplněné vírou pak nemůžete strach
Divit, jak jsem stál před roky a já jsem stále Chillen.
Snadno pustit a nechat bůh s tím vypořádat.

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy