Texty písní T.I. Paper trail You Ain't Missin' Nothin'

You Ain't Missin' Nothin'

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro: T.I.]
Ay... say, pimp...
This to er'body strecthed out behind the walls...
Countin' days on they calendar...
Flippin' pages month to month...
Ay, man, I'ont give a damn how other folks treat ya, man
I just wanna-- I wanna let ya know, pimp
Y'een missin' nothin', homeboy... real talk

[Chorus: T.I.]
I know the time seem long, just try and keep strong
Put on ya headphones and rewind this song
Remember you ain't missin' nothin', homes
I promise you ain't missin' nothin', homes
Hey, just know the club on hold and the broads on pause
You get home, it's gon' be waitin' on y'all
So dawg, just know fa real you ain't missin' nothin', homes
I promise you ain't missin' nothin', homes

[Verse 1]
On er'ythang
My uncle did a decade
Came home, hit the ground runnin' gettin' paid
Like he never did a day
Hit the streets niggas still in the same place they was
'Fore he went in the chain gang and doin' the same thing
Cuz the game go on, you only do two days in the joint
The day you get locked up and the day you go home
I know it feel like the world passin' you by
Like shit happenin' everyday out there that you'ont know bout
E'rytime you call home ya baby mama show out
And ya pat'nas don't even send you flicks from when they go out
But don't worry bout it or stress it cuz shawty, know what?
The time do itself, all you gotta do is show up
Keep layin' down, wakin' up and thankin' the Lord
And 'fo you know it they gon' open the doors, true story
Just prepare yourself for it, if you ain't got a plan
What you need with a second chance? Shit, you gon' blow it
Learn and visualize what you tryna do
And do the time, homeboy don't let the time do you
They say the time just flew in the streets
Hard to believe from in there but you'll see soon as you on the streets

[Chorus]

[Verse 2]
Probably thinkin' easy for me to say from here in the booth
But they showed you, they'll put me in there with you
Right now locked down in the state of the feds, lay in the bed
Playin' this over and over as you say in ya head
"Yeah... next time I'ma be straight
Just count down to my release date..." piece of cake
My nigga Cap right now servin' a life sentence
For a murder he committed in his self-defense
And in such good spirits shawty ain't even trippin'
And I could be right in there with him, no bullshittin'
He on his ninth year now just waitin' to get out
Got me thinkin' my shit ain't even worth complainin' about
Cuz it can still be worse fa sho
So you waitin' on me to lose hope you got to kill me first
I talked to my nigga Big Meech
Had to tell him the streets miss him just as much as he miss the streets
Had to let him know whenever he released
We hittin' the club like '03, this time it's on me
Yeah we laugh, reminisce for a minute and then
I tell him just know ain't nobody ever did it as big
It'll never be the same in this city again
Closest you'll get is me and Jeezy and them
So dawg, if it seem like you left behind, ten steps behind
Just know it only get better with time, fa real

[Chorus]

[ad-libs to fade]
[Úvod: T.I.]
Ay ... říci, pasák ...
To er'body strecthed se za zdmi ...
Počítám 'dní, které kalendář ...
Flippin 'stránky měsíce na měsíc ...
Ay, muž, I'ont fuk, jak léčit ostatní lidi tě, vole
Já jen wanna - chci nechat víte, pasák
Y'een missin 'nic', krajan ... skutečné diskuse

[Chorus: T.I.]
Vím, že čas se zdá dlouho, jen se snaží udržet a silný
Dejte na ya sluchátka a vzad tuto píseň
Pamatujte, že není missin 'nic', domovy
Slibuji vám, není missin 'nic', domovy
Hej, jen vím, klub na držení a Broads na pauzu
Se dostanete domů, je to gon 'čekat' na y'all
Takže kámo, jen vím, fa skutečný vás není missin 'nic', domovy
Slibuji vám, není missin 'nic', domovy

[Verse 1]
Na er'ythang
Můj strýček dělal deset let
Přišel domů, narazí na zem Runnin 'dostání' placené
Stejně jako on nikdy dělal den
Hit na ulicích niggas stále na stejném místě, které bylo
'Přední šel v řetězci gangu a vede' totéž
Protože ve hře pokračovat, budete dělat jen dva dny v kloubu
V den, kdy se dostanete uzamčené a den, kdy jste jít domů
Vím, že to pocit, že svět Passin 'vás
Stejně jako hovno happenin 'každý den se tam, že you'ont vědět zápas
E'rytime zavoláte domů ya baby mama show ven
A ya pat'nas ani posílat flicks z když oni jdou ven
Ale nebojte se záchvat, nebo stres cuz shawty, víte co?
Čas udělat sám, všechno co musíš udělat, je ukázat
Mějte layin 'dolů, wakin' a thankin 'Pán
A 'pro ty to víš, že gon' otevřít dveře, pravdivý příběh
Jen připravte se na to, jestli nemáš plán
Co budete potřebovat s druhou šanci? Do prdele, vy gon 'to rána
Učte se a představit si, co dělat tryna
A to v době, krajan nenechte si čas
Říkají, že čas prostě letěl v ulicích
Těžko uvěřit, ze tam, ale brzy uvidíte, jak si na ulici

[Chorus]

[Verse 2]
Asi přemýšlela 'pro mě snadné říct, ze tady v kabině
Ale oni vám ukázal, že si mě tam s vámi
Právě teď uzamčena ve stavu federálové, ležela v posteli
Hraju 'to znovu a znovu, jak říkáte, v ya hlavu
"Jo ... příště jsem být rovný
Stačí počítat se na mé datum vydání ... "kus koláče
Moje nigga Cap teď servírují 'doživotí
Za vraždu, kterou spáchal v jeho sebeobrana
A v takové dobré náladě shawty není ani Trippin '
A já jsem mohl mít pravdu tam s ním, bez bullshittin '
On na jeho devátý ročník teď jen čekat 'se dostat ven
Mě přemýšlela 'moje hovno není ani nestojí za to complainin' o
Protože to může být ještě horší fa sho
Takže čekáš 'na mě ztratit naději, že máš zabít mě jako první
Mluvil jsem na můj nigga Big Meech
Kdyby mu to říct do ulic chybět stejně jako on chybět na ulicích
Musel dát mu najevo, když on byl propuštěn
My Hittin 'klubu jako '03, tentokrát je to na mě
Jo smějeme, vzpomínat na minutu a pak
Říkám mu, jen vím, není nikdo nikdy to neměl tak velký
Nikdy to nebude stejné v tomto městě znovu
Nejbližší dostanete se mnou a Jeezy a je
Takže kámo, pokud se zdá, jako byste po sobě zanechal, deset kroků za
Jen vím, že jen získat lepší s časem, fa reálném

[Chorus]

[Ad-libs vyblednout]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy