Texty písní T.I. T.I. vs T.I.P. Act II (T.I.)

Act II (T.I.)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Umm... goddamn... uh what the fuck, what time is it? I swear I parked my car... shit

Aye... light hit my face sun brought the heat
Open my eyes see my car parked across the street
And then it hit i ain't really slept that long in a week
Matter fact i don't even remember falling asleep
Alantic office claimin j just keep calling the heat
Is it an emergency or something you need to talk to me?
J said (i thought you needed to talk to me)
(If it's a change made aware i think i outta be
You making ultimatums now you don't talk to me
You make shit way worse then it outta be
I aint arguin on the phone come talk to me
Ill be waitin on you dawg at the office peace)
Now im thinkin hard as i walk ot my house
The f
k have i done now, what could he be talkin bout?
I been stayin outta trouble shit i bin on the couch
I was workin on the album i was listenin now
Then doug called (ay you spoke to J?)
Yea is it something i dont know that i was supposed to say?
All i know before the hour i awoke today
Nigga commin wit the realist and he chose today
Im real close to J i seen ups and downs hit
But i aint never heard him sound the way that he sounded
It really caught a nigga by surprise, i was astounded
He a real cool dude but why he call me clownin?
(you say'n you dont know bout it?)
Know bout what?
(Atlantic records said you called the office and went nuts)
(makin death threats talkin loud gettin buck)
Man they said i did what? folks im just gettin up
(say you waitin out your deal till you hear its up)
(planin to make away with 20 million bucks)
You bullshitin me right? is you serious brugh?
(yea they said you found out the rapper T.I.P wit us
I talked to Craig, Jewels and Kais a long time
Long story short they said you don lost ya damn mind
And i runnun off deep and across ya damn mind
You crossed the thin line, i'm hearin em tell atlantic
Its so much shit about cha, they dont give a shit about cha
Say'n you ain't doin' nothing they couldn't have done without cha
You ain'y never been hotta, worked a whole lotta years and came up
To go way back to the bottom, what...)

Man...what the hell is yall talkin bout?
I been in the house all night
I don't know nothing bout that shit man
I got the album right here
Man send this to em
Umm ... zatraceně ... ehm, co to sakra, kolik je hodin? Přísahám, že jsem zaparkovala auto ... hovno

Ano ... světlo hit můj obličej ne. přinesl tepla
Otevři mi oči vidět moje auto zaparkované přes ulici
A pak to hit i ve skutečnosti není, že spal dlouho v týdnu
Oblast fakt nemám ani nepamatuju usínání
Alantic kancelář claimin j jen držet volání tepla
Je to nouze, nebo něco, co potřebujete, aby se mnou mluvit?
J řekl (Myslel jsem, že jste potřebovali mluvit se mnou)
(Pokud se jedná o změnu upozorněn Myslím, že jsem ven se
Děláš ultimáta teď nemusíte se mnou mluvit
Děláš hovno tak horší pak to bude pryč
Nejsem Arguin na telefonu pojď se mnou mluvit
Budu čekat na vás v kanceláři kámo mír)
Teď im přemýšlela těžké, jak jsem chodit ot můj dům
F
k jsem to udělal teď, co by mohl být Talkin zápas?
Byl jsem Stayin venku trouble hovno i popelnice na gauči
Byl jsem Pracuju na albu jsem byl listenin teď
Pak volal Doug (ay jste mluvila s J?)
Ano, je to něco, co nevím, že jsem měla říct?
Všechno, co vím před hodinou jsem se probudil dnes
Nigga commin vtip realista a on si vybral dnes
Im opravdu blízko k J i vidět vzestupy a pády hit
Ale já ještě nikdy neslyšela ho zvuk tak, aby zněl
Je to opravdu chytil nigga překvapením, byl jsem ohromen
Ten skutečný pohodář, ale proč si mi říkají pěkná?
(Vy say'n nevíte zápas to?)
Vědět, co zápas?
(Atlantik záznamy říkal, že jste volal do kanceláře a šel ořechy)
(Makin výhrůžkám mluví nahlas dostání buck)
Muž, že řekl, že jsem udělal, co? lidé im jen dostání se
(Říct, že čekat se vaše řešení až uslyšíte jeho nahoru)
(Planin, aby se pryč s 20 milion dolarů)
Jste bullshitin mě v pořádku? Myslíš to vážně, je Brugh?
(Ano řekli jste zjistili, že rapper TIP vtip nás
Mluvil jsem s Craig, šperků a Kaie dlouho
Dlouhý příběh krátký, že vám to řekl, ztratil ya sakra mysli
A já runnun z hluboké a přes ya zatraceně mysli
Jste překročili tenkou čáru, slyším em říct atlantic
Jeho tolik hovno o cha, oni dont seru o cha
Say'n vás neměla dělat 'nic nemohli udělat bez cha
Jste ain'y nikdy hotta, pracoval Whole Lotta let a přišel
Chcete-li přejít cestu zpět až na dno, co ...)

Muž ... co to sakra je yall Talkin zápas?
Byl jsem v domě celou noc
Nevím nic, záchvat, že hovno člověk
Mám album přímo zde
Muž poslat tuto em
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy