Texty písní T.I. T.I. vs T.I.P. Help Is Coming

Help Is Coming

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Help on the way
Help on the way
They say the games in trouble
Help on the way
Help on the way
Help on the way
Help on the way
They say the games in trouble
Help on the way
Help on the way
I got the game on lock
Standin on top
Say hello to the man who saved hip hop
Say hello to the man who saved hip hop
Say hello to the man who saved hip hop

They say the game f**ked up
and the records ain't sellin
It was bad in 06' gettin worse in 07'
Market over saturated with all the bootleggin
When it seems better shawty ain't no tellin'
Well, call Lyor, give him this message
Then hit K'ys tell hiim, tell Kevin,
Craig, Julie Greenwald, all of them present
The fifty mill you gave me,
was a sound investment
This time around we gon sell 5,
no less than 4 on a slow day,
call vegas and bet
By the way, if you a winner,
I'm the one you should be with Hit J,
Tell them niggas to bet against
Grand Hustle homie,
I'm a make you respect this
They say "the market share down",
so... I ain't affected
Tell the label relax,
ain't no need to stress shit
Just cut the check a
nd I'll handle the rest...shhiit

They say the game in trouble
Help on the way
Don't worry bout nothin
Help on the way
They say the games in trouble
Help on the way
I got this shit
Help on the way
They say the games in trouble
Help on the way
Don't worry bout nothin
Help on the way
They say the games in trouble
Help on the way
I got this shit
Help on the way
I got the game on lock
Standin on top
Say hello to the man who saved hip hop
I got the game on lock
It ain't gon Stop
Say hello to the man who saved hip hop
I got the game on lock
Standin on top
Say hello to the man who saved hip hop
I got the game on lock
It ain't gon stop
Say hello to the man who saved hip hop

You hear my name so hot, I got the game on lock
You niggas keep floppin, But i remain on top
Still the same ol' me, With the same ol' glock
From the first cd, With the Kangol top
I was hollerin dopeboy when I first came out
It seems like everyone in the dope game now man
I told these niggas that it ain't gon stop
All the hatin' gon' stop or this thang gon' blah
Most of these niggas ,ain't slang ,no blocks
Got a lil' somethin', but it ain't so hot
Try to sell a record when my shit drop
Get the cover of the magazine
when my shit out nope
I think not just why,
if you ever eye with a nigga this fly
You better watch your mouth,
you ain't that high
KING OF THE SOUTH, you ain't that guy

They say the game in trouble
Help on the way
Don't worry bout nothin
Help on the way
They say the games in trouble
Help on the way
I got this shit
Help on the way
They say the games in trouble
Help on the way
Don't worry bout nothin
Help on the way
They say the games in trouble
Help on the way
I got this shit
Help on the way
I got the game on lock
Standin on top
Say hello to the man who saved hip hop
I got the game on lock
It ain't gon Stop
Say hello to the man who saved hip hop
I got the game on lock
Standin on top
Say hello to the man who saved hip hop
I got the game on lock
It ain't gon stop
Say hello to the man who saved hip hop

To the fans and the critics,
think hip hop is missing
This is a lil' proof that hip hop livin'
You can hear a hip hop top now, just listen
Now see a hip hop walk out with 6 bitches
In the ATL, see hip hop chillin'
In a multimillion dollar crib hip hop building
You know how many cars hip hops driven?
Nigga I'm everything hip hop's missing
Nigga you is everything hip hop isn't
My heart and my soul, where hip hop live at
To anyone whos ever said hip hops finished
It can't be dead while I'm still livin in it
I'm livin (and well, might I add that)

They say the game in trouble
Help on the way
Don't worry bout nothin
Help on the way
They say the games in trouble
Help on the way
I got this shit
Help on the way
They say the games in trouble
Help on the way
Don't worry bout nothin
Help on the way
They say the games in trouble
Help on the way
I got this shit
Help on the way
I got the game on lock
Standin on top
Say hello to the man who saved hip hop
I got the game on lock
It ain't gon Stop
Say hello to the man who saved hip hop
I got the game on lock
Standin on top
Say hello to the man who saved hip hop
I got the game on lock
It ain't gon stop
Say hello to the man who saved hip hop
Pomoc na cestě
Pomoc na cestě
Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Pomoc na cestě
Pomoc na cestě
Pomoc na cestě
Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Pomoc na cestě
Mám hru na zámek
Stojím na vrcholu
Pozdravit muže, který zachránil hip hop
Pozdravit muže, který zachránil hip hop
Pozdravit muže, který zachránil hip hop

Říká se, že hra f ** ked se
a evidence není Sellin
To bylo špatné v 06 'dostání horší v 07'
Na trhu více než nasycené se všemi bootleggin
Když se zdá lepší shawty není žádný říkat '
Dobře, zavolej Lyor, mu tuto zprávu
Pak udeřil K'ys říct Hiimem, řekni Kevin,
Craig, Julie Greenwald, všechny z nich současné
Padesáti mlýn jsi mi dal,
byla dobrou investici
Tentokrát si dáme prodat 5,
ne méně než 4 na pomalém den,
call Vegas a sázku
Mimochodem, pokud jste vítěze,
Já jsem ten, měli byste být s Hit J,
Řekni jim, niggas sázet proti
Grand Hustle krajan,
Já jsem vás v souladu s tímto
Říkají, že "tržní podíl dolů",
takže ... I není ovlivněn
Řekněte štítek relaxovat,
není žádná potřeba zdůraznit hovno
Jen řez kontrola
nd jsem se staráme o zbytek ... shhiit

Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Nebojte se zápas nic
Pomoc na cestě
Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Mám to do prdele
Pomoc na cestě
Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Nebojte se zápas nic
Pomoc na cestě
Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Mám to do prdele
Pomoc na cestě
Mám hru na zámek
Stojím na vrcholu
Pozdravit muže, který zachránil hip hop
Mám hru na zámek
To není gon Stop
Pozdravit muže, který zachránil hip hop
Mám hru na zámek
Stojím na vrcholu
Pozdravit muže, který zachránil hip hop
Mám hru na zámek
To není gon zastavit
Pozdravit muže, který zachránil hip hop

Uslyšíte moje jméno tak horký, mám hru na zámek
Jste niggas držet floppin, ale i nadále na vrcholu
Stále stejný ol 'mi, Se stejným ol' Glock
Od prvního CD, s horní Kangol
Byl jsem hollerin dopeboy, když jsem poprvé vyšel
Vypadá to, že všichni ve hře teď člověk drogy
Řekl jsem tyto niggas, že to není gon zastavit
Všechny Hatín 'gon' přestaň, nebo tuto thang gon 'bla
Většina z těchto niggas, není slang, žádné bloky
Mám Lil 'něco', ale není to tak horké
Zkuste prodat rekordní, když moje hovno pokles
Získejte obálce časopisu
když mi hovno z nope
Myslím, že nejen proč,
pokud jste někdy oko s nigga této létat
Radši sledovat vaše ústa,
vás není, že vysoká
Král Jihu, vám není to chlap

Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Nebojte se zápas nic
Pomoc na cestě
Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Mám to do prdele
Pomoc na cestě
Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Nebojte se zápas nic
Pomoc na cestě
Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Mám to do prdele
Pomoc na cestě
Mám hru na zámek
Stojím na vrcholu
Pozdravit muže, který zachránil hip hop
Mám hru na zámek
To není gon Stop
Pozdravit muže, který zachránil hip hop
Mám hru na zámek
Stojím na vrcholu
Pozdravit muže, který zachránil hip hop
Mám hru na zámek
To není gon zastavit
Pozdravit muže, který zachránil hip hop

Chcete-li fanoušky a kritiky,
myslíte, že hip hop chybí
To je Lil 'důkaz, že hip hop Livin'
Můžete slyšet hip hop top teď, stačí si poslechnout
Nyní vidět hip hop odejít s 6 fen
V ATL, viz hip hop Chillin '
V mnohamilionové betlém hip hop budovy
Víte, jak chmele řídil mnoho aut hip?
Nigga jsem všechno, hip hop chybí
Nigga vás je všechno hip hop není
Mé srdce a duše, kdy hip hop žije na
Chcete-li někdo kdo je nikdy neřekl, hip chmel skončil
To nemůže být mrtvý, zatímco já jsem ještě žít v něm
Já jsem žít (a dobře, mohl bych dodat, že)

Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Nebojte se zápas nic
Pomoc na cestě
Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Mám to do prdele
Pomoc na cestě
Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Nebojte se zápas nic
Pomoc na cestě
Říkají, že hry v nesnázích
Pomoc na cestě
Mám to do prdele
Pomoc na cestě
Mám hru na zámek
Stojím na vrcholu
Pozdravit muže, který zachránil hip hop
Mám hru na zámek
To není gon Stop
Pozdravit muže, který zachránil hip hop
Mám hru na zámek
Stojím na vrcholu
Pozdravit muže, který zachránil hip hop
Mám hru na zámek
To není gon zastavit
Pozdravit muže, který zachránil hip hop
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy